Adımızın Talihimize Etkisi

Adımızın Talihimize Etkisi

Çocuklara isim seçerken ismin güzelliğinden çok, çocuğun kaderine nasıl etkileyeceğini öğrenmek gerekir.Adlar da giyim gibidir, bazıları insana tam uygun olur, bazıları büyük, bazıları küçük. Genellikle, isimlerin insan kaderine büyük etkisinin olduğu söyleniyor. Öyle ki, isim taşıdığı anlam ile insan hayatına etki ediyor. Çünkü isimlerin kurulduğu harfler birer ayrı bir anlam taşıyor. Harflerin kelimelere ve isimlere, genellikle, tüm varlıklara etkisini inceleyen bilim huruf denir. İnsan isminin kaderine etkisi konusu ilmi hurufun temel yönüdür. Antik Mısır’dan Roma İmparatorluğuna kadar tüm toplumlar bilimsel hurufla yakından ilgilenirler.Romalılar “nomen est omen” yani “adımız talihimiz» diyecek kadar kesin bir inanca sahipler.

Harflerin sırrı İsrailoğulları tarafından da incelendi, analiz edildi. Bu yöntemle Babil, Kalde, Asur vb. Devletler çeşitli araştırmalar yaptılar. Kişinin ismindeki harflerin onun kaderine etki ettiğini zamanla Araplar da kabul ettiler. Hz. Muhammed (as) Peygamber buyurmuştur ki, “evlatlarınızı güzel isimlerle adlandırın ki, onlar güzel insan olarak hatırlansınlar”. Türkiye’de isimlerin analizi ile uğraşan Nicat Semaviye göre, tıpkı burçlarda olduğu gibi harflerde de su, hava, ateş, toprak grupları var ve hepsi hayvan karakteriyle adapte olmuştur.

«Bilimsel huruf göre, adında ç, ş, ğ gibi işaretli harfler ve noktalı ö, i, ü harfleri olan insanlar belli hayati sorunlar yaşayabilir. Burası ekonomik, sağlık veya ailevi sorunlar içerebilir. Adında “gül” hecesi olan insanlara (Gülşen, Gülnar, Gülay) dikkat edilirse, görmek mümkündür ki, bu insanlar mutsuz bir hayat yaşıyorlar. Çünkü çift noktalı bu sesli mutsuzluk ve sorun getiriyor. Hecenin ilk harfi g ise bu etkiyi arttırır. “Adında r, l, n harfleri olan insanlar mutlu talihli insanlar oluyor. Adında v ile re, ra heceleri olan insanlar para toplamada güçlük çekerler. ” Araştırmacı diyor ki, adında s, ş, z olanlar fedakâr, sevgi dolu insanlar oluyor. Ateş grubu harfler z, ş, f, g, y, hava grubu harfler k, h, r, c, j, su grubu harfler b, p, d, t ve s, toprak grubu harfler l, m, n-dır. Semaviye göre, çocuklara isim seçerken ismin güzelliğinden çok, çocuğun kaderine nasıl etkileyeceğini öğrenmek gerekir. Bunun için çocuğun ismindeki harflerin sayısal dizilimi, harf sayısı, ismin içindeki noktalı ve işaretli harflerin olmasına dikkat etmek ve anne babanın ismiyle uygun olmasına önem vermek gerekir. Muhatabımız bildirir ki, isimlerde olan harfler sadece insanın kaderine değil, sağlığına da etkileyebilir. “Eğer isimde” a “harfi fazlaysa, kan dolaşımı ile ilgili hastalıklar,« e »harfi fazlaysa, boğaz yollarıyla ilgili hastalıklar çok oluyor. «R» ve «t» gibi sert harflerle biten adlı insanlar sert insanlar oluyor. Uzmana göre, aslında hiçbir harfe iyi veya kötü demek doğru değil. Çünkü hepsi enerji değerleri taşıyor. Bu enerjilerin yarısı olumlu, yarısı negatiftir. Ama bazı harflerin daha ağır kader yaşattığını biliyoruz. Örneğin ü, ö, ğ biraz zor harfler. İnsan istediği zaman adını değişirse, bu, onun kaderine etki edebilir. İslam dininde de insanlara güzel isim seçimi büyük önem taşıyor. Yeni doğan çocuğa kısa bir süre içinde güzel bir isim koymak anne ve babaların en önemli görevlerindendir. Çocuğa konulan isim hem bu dünyada, hem de ahirette geçerlidir. İlahiyatçı Seriye Sami’nin anlattığına göre, peygamberimiz sadece küçük çocukların, hatta büyüklerin de adı ile ilgilenmiş ve iyi etkisi olmayan isimleri değişmiştir. «Peygamberimiz buyurdu ki,” kıyamet günü adınız ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse kendinize güzel isimler seçin “.Peygamberimize göre Allah’a özgü isimleri insanlara koymak olmaz. “Eğer böyle isimler koymak istiyorsanız, isimlerin başına” Abdul “sözünü artırmak gerekir. Örneğin Kerim, Aziz adlarının karşısına Abdül sözünü koyarak bu isimlerden kullanabilirsiniz “. Peygamberimizin insanlara önerdiği isimler arasında Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatıma, Zeynep, Hatice, Cemile, Zehra isimleri var. Seçim insanın elindedir. Kim neyi tercih ederse, onu da yaşar. O’dur ki, çocuklarınıza isim verirken güzel isimler seçin ki, hayatları güzel geçsin …

loading...