Ailelerin Çocuklarıyla Oynarken İzlemeleri Gereken Yollar/ Psikolog Hande Cemile Senerman

Ailelerin Çocuklarıyla Oynarken İzlemeleri Gereken Yollar/ Psikolog Hande Cemile Senerman

Çocukların birer birey olarak bütün kuralları koydukları, kendi istedikleri şekilde yönettikleri, kendilerini kanıtladıkları ve otorite kurdukları tek alan “oyun” alanıdır. Oyun oynamak, çocuğun hayatı tanımasını, kendi deneyimlerini oluşturarak oyun yoluyla hayatı öğrenmesini sağlar. Bir çocuğun hayatında oyunun tartışılmaz bir önemi vardır. Çocuk oyun oynarken duygularını ve ihtiyaçlarını ifade eder ve birçok sorununu da kendi başına çözebilme yeterliliği kazanır.

Çocuklar oyun oynarken son derece doğaldır. Bu nedenle çocuğunuzla ilgili bilmek istediğiniz her şeyi oyun sırasında onu izleyerek öğrenebilirsiniz. Çocuklar oyun oynarken hem yaşadığı sıkıntıları dışavururlar, hem çevresiyle ilişki kurmayı öğrenirler, hem de birey olmanın ilk adımlarını atarlar. Çocukların oyun oynarken seçtikleri oyuncaklar, oyunu oynarken söyledikleri sözler ve çıkardıkları sesler çocukların aslında bilinçaltındaki duygu ve düşüncelerini ortaya çıkartır. Ailelerimiz; çocukları oyun oynarken hiçbir şekilde komut vermemeli, kurallar koymamalı, sorular sorulup onların hayal dünyalarını anlamaya çalışarak onların oyunlarına dahil olmaya çalışmalılardır. Çünkü çocuklarıyla yarattıkları en güzel iletişim oyun ile oluşturulan iletişimdir.

Oyun oynama zamanında çocuklarımızın cinsiyetlerinden dolayı seçtikleri oyuncaklara karşı; “ aa bununla oynayamazsın sen kızsın, bu kız oyuncağı oğlum ne yapacaksın sen bununla vs..” sözleri söylendiği zaman çocuklarımızın cinsiyet kimliklerinin belirli bir kritere oturtulmaya çalışıldığı ve onlara karşı birer kuralla oyunlarının oynanması gerektiği, aksi takdirde toplum baskısı altında kalacaklarını ebeveynlerimiz dile getirmektedirler. Oyunda asla cinsiyet kavramı yoktur, renk kavramı yoktur. Çocuklarımız istediği oyuncakla, istediği renkle, istediği alanda oyun oynayabilirler. Oyun aynı zamanda çocukların belirli kalıplara sığdırılmaya çalışılmasının bir karşı tepkimesidir, otoriteye karşı bir başkaldırıdır. Bu nedenle oyun çocuklarımızın her türlü fizyolojik, psikolojik ve bilişsel süreçlerinin takibinde büyük rol oynamakta ve birçok psikolojik tedavide uygulanmaktadır. Oyun oynamanın ne kadar önemli olduğunu farkında olarak, çocuğunuza fırsatlar yaratın ve onu oyun oynaması için teşvik ederek onların hayatlarına dahil olun, onlarla bir olun.

Psikolog Hande Cemile SENERMAN

hande.senerman@hotmail.com

loading...