Alkolizm

Alkolizm

Alkolizm, alkollü içeceklerin bireyi fiziksel ve psikolojik zararlara uğratmasına rağmen bireyin alkol alımından vazgeçmemesidir. Alkolizm bir bağımlılık türüdür ve alkol bağımlılığı olan bireye alkolik denir. Alkolikler sıradan alkol tüketicileri değillerdir. Tıpkı anne sütüne bağlı bir bebek gibi alkole bağımlıdırlar. Alkolizm hastalığının oluşmasında bireyin genetik yapısının ve sosyal çevresinin önemli etkisi vardır. Son dönemde alkolizme sebep olarak bireylerin psikolojik ve sosyal durumlarının birey üzerindeki etkisi daha ön plana çıkmıştır. Çünkü özellikle gençler üzerinde yapılan araştırmalarda gencin çevresinin özellikleri ve bireysel psikolojik durumu gencin alkol alımı dozunu etkilediği gözlenmiştir.

Alkolizm hastalığı birden ortaya çıkan bir hastalık değildir. Bu nedenle alkolizm belirtilerini iki gruba ayırabiliriz. Birinci grup hastalığı yaratacak, hastalığa altyapı hazırlayan, sürecin hastanın kontrolünde olduğu gruptur.İkinci grup ise, bağımlılığın olduğu ve sürecin hastanın kontrolünden çıktığı gruptur. Hasta artık desteğe ihtiyaç duymamaktadır.

Birinci grup bağımlılığın yaratıldığı aşamadır. Bur aşamada hasta her gün aynı şekilde, düzenli olarak alkol tüketir. Her içtiğinde bir sınır koyar ancak sınır genellikle aşılır. Bu sürede vücudun alkol tolere seviyesi arttığı için tüketim miktarı da artar. Artan tüketim miktarına bağlı olarak çeşitli fiziksel ve psikolojik problemler yaşansa da birey bunları ya fark etmez yada görmezden gelir. İkinci grup belirtilerde, bağımlı olmuş birey uyku sorunları yaşar. Uyandığı zaman asabi, hoşgörüsüz ve çekilmez biri olur. Uyandıktan kısa bir zaman sonra alkol alır. Birey hayatını alkole göre düzenler. Uyku saatlerini ona göre ayarlar, sosyal çevresini ona göre seçer vs. Bu grupta bireylerde sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar başlar. Ancak bireyin bağımlılık düzeyi öyle bir seviyededir ki bu problemleri görmez.

Alkolün yarattığı problemlere daha detayı bakacak olursak, problemleri hem fiziksel hemde psikolojik açıdan incelemeliyiz. Fiziksel problemler kişiden kişiye değişse de genellikle; karaciğer yetmezliği, mide rahatsızlıkları, beslenme yetersizlikleri, enfeksiyon hastalıkları, bağırsak problemleri, kalp ve tansiyon problemleri ile göğüs hastalıkları görülür. Alkolizmin yarattığı psikolojik problemler ise genellikle depresyon, anksiyete, zeka geriliği, hafıza sorunları, kişilik bozuklukları ve duygu-davranış bozukluklarıdır. Alkolizm bireyde cinsel sorunlar gibi hem fiziksel hemde psikolojik problemlere yol açabilir.

Alkolizm için alınabilecek önlemler:

Alkolizm bireyin ve toplumun ortak problemidir. Bu nedenle önlemler bireysel düzeyde ve toplumsal düzeyde alınmalıdır ki etkili sonuçlara ulaşılsın.

Bireylerin alabileceği önlemler;

 1. arkadaş çevresini seçerken dikkatli olmak,
 2. içkiyi dinlendirici bir madde olarak görmemek
 3. pozitif düşünmek
 4. problem çözme becerilerini geliştirmek
 5. içkiyi sığınacak bir liman olarak görmemek
 6. hayır deme becerisi edinmek
 7. boş zamanları aktif değerlendirmek için farklı ilgi alanları edinmek
 8. içkili ortamlardan uzak durmak

Toplumsal olarak alınabilecek önlemler;

 1. TCK’nın 574. maddesindeki 18 yaşını doldurmayanlara alkol satımını yasağına uyulması,
 2. medyanın alkolü özendirmemesi, aksine alkolün yarattığı sorunları topluma göstermesi.

ALKOLİZM TEDAVİSİ

Alkolizm tüm bağımlılık yaratan maddelerin tedavisi gibi iki aşamalıdır. Birinci aşama maddenin vücudtan atılması ve akabinde yaşanacak yoksunluk belirtilerinin aşılıp, düzene sokulmasıdır. Ikinci aşama ise daha uzun solukludur. Amaç bireyin tekrar alkolik olmaması için önlemler alıp, bireye yardımcı olmaktır.

Alkolizm tedavisinde genellikle şu yöntemler kullanılmaktadır.

 • Psikoterapi
 • Davranışsal terapi
 • İlaç tedavisi
 • Destek grupları

Genellikle ilaç tedavisi ve davranışsal terapi tedavinin birinci aşamasında, psikoterapi ve destek grupların ise ikinci aşamasında kullanılır.

Mehmet Murat ALTAN

Psikolojik Danışman

loading...