Asperger Sendromu/ Psikolog Mehmet Emin ASLAN

Asperger Sendromu/ Psikolog Mehmet Emin ASLAN

Hastalığın Tarihçesi :

Asperger sendromunu ilk kez Avusturyalι araștιrmacι Hans Asperger tarafιndan 1943 yιlιn’da bilince çιkarιldι. Lorna Wing tarafιndan geliștirildi.

Tanιmι :

Asperger (Asperjer) Sendromu Psikonörolojik bir hastalιk olarak bilinen ve aynι zamanda otizm sendromu ile bileșik bir yapι teșkil eden ve tabii manada pasiyan üzerinde kompleks bir atmosfer olușturan bir sendrom olarak nitelendirilebilir. Bu olgu aynι zamanda nöro-biyoșimik bir yapι ile genetik bir kompleksiteyi’de beraberinde kapsar.

Asperger Trublu :

Asperger sendromunun negatif özellikleri arasιnda kișinin gelișim arenasιnda olumsuz yönden etki altιna almasι’dιr. Bu etmen aynι zamanda kișinin mentalitesini olumsuz yönden etkiledigi gibi DSM-IV pozisyonu yönünden’de kendisini dejeneratif etmenler ile karșι-karșιya bιrakmasι anlamιna gelir. Bu sendrom varlιgιnda iletișim sorunun oldugu bilinmekte’dir.

Asperger sendromun insan üzerindeki belirtisi :

Asperger sendromu insanda sosyal varlιgι tehdit ettigi gibi sensoriyel persepsiyon dahil kișideki motrisite konjonktürünü’de olumsuz yönden etki altιna alan bir hastalιk olarak bilinir.

Asperger trublu nitelik olarak :

.           Kiși hipersensibldir, kendisine iletilen iletileri kabüllenmekte zorlanιr,

.           Göz kontagιnι kurmakta zorlanir,

.           Telafüz etme kompozisyonunda sorunludur,

.           Iletișimini olumsuz yönden etkiler.

Diyagnostik :

Otizmin bir diger trublu olarak ifade bulan Asperger Sendromu kișideki konușma spekülasyonuna olumsuz bir etkileșim ile etki eder. Kanner sendromuna benzerlikleri ile bilinen bu sendrom kișinin entellektüel varlιgιnι’da tehdit ettigi bilinmekte‘dir.

Asperger Sendromu Kιz çocuklar’dan çok Erkek çocuklarda daha fazla etkili oldugu yönünde araștιrmalar bulunmakta’dιr.

Karakteristik özellikleri :

. Sosyal planda dejenerasyon,

. Sterotipik özellikler,

. Konușma komplikasyonu,

. Șizofrenik belirtiler…

 

DSM IV Özellikleri :

.           Sosyal konjonktüre endeksli olan olgu aynι zamanda kișinin görme, konușma ve iletișim kurma gibisinden etmenlerini olumsuz yönden etkisi altιna alιr,

.           Gelișim kompozisyonunu negatif yönden etki altιna alιr ve bu anlam’da kommünikasyon bazιnι etkiler,

.           Pasiyan kendi istemlerini bir bașkasι ile paylașmaktan ve diger tüm üleșim-paylașιm özelliklerini kaybeder,

.           Pasiyan sosyal bazιnda grup iletișimin’den kopuk bir konum içine girer,

.           Sterotipik bir karakter tașιr, sürekli biçimde söylediklerinde tekrarlayιcι bir yapι ile kendisini ifade eder,

.           Kompleksif bir yașam ile kișilik özelliklerinden kopuk ve reaksiyonel  anlam ifade eder,

.           Karakteristik bazda asosyal bir konjonktür ifade eder.

Tedavi Alternatifi :

Asperger Sendromlu Pasiyan yeniden sosyal bir yașama tekabül olabilmesi için rehabitasyona tabi tutulur, iletișim bașta olmak üzere pasiyan grup entegrasyonu  bazιnda motive edinmeye çalιșιlιr.

MEHMET EMİN ASLAN

Psikolog

alanemin@hotmail.com

loading...