Bazı İnsanlardan Her Zaman Etkilenmemizin 30 Nedeni

Bazı İnsanlardan Her Zaman Etkilenmemizin 30 Nedeni

1-Yol bilirler: Bazı insanlar o kadar iyi, düzgün, davranırlar ki bu sizde merak uyandırır. Bunun asıl sebebi karşıdaki kişinin nerede nasıl şekilde davranacağını bilmesidir.

2-Erkencidirler: Bazı insanlar erken uyanır, pratiktir ve işlerini çabuk halleder. Bu tip insanlar tabiî ki ide hantal insanlara göre daha çok ilgi çekerler.

3-Sevecendirler: Kimileri çok sevecen ve sıcak kanlıdır ki bu durum karşıdakini iyi hissettirir.

4-Özgüvenlidirler: Kişinin kendine güveni tamsa bu sizin ilginizi daha çok çeker.

5-İlgiyi her zaman üzerlerine çekmezler: Bu durum insanları güvenilir, ve sade kılar.

6-Sizi hatırlarlar: Adınızı, sizle ilgili bazı şeyleri mutlaka hatırlarlar ve bu onları gerçekten ilgi çekici kılar.

7-Kibardırlar: Karşıdaki kim olursa olsun iyi ve kibar davranırlar.

8-Özür dilemeyi bilirler.

9-Dramadan kaçarlar: Kendilerini acındırmazlar.

10-Az da olsa gezip görmüş kültür sahibidirler.

11-Genelde olumlu düşüncelere sahiptirler.

12-Her şeyden karşılık beklemezler. Gönüllü davrandıkları durumlar da vardır.

13-Vücutları düzgündür, kendilerine bakarlar.

14-Bir müzik aleti çalabilirler ki bu da onları karşıdakine göre ilginç kılar.

15-Alçak gönüllüdürler kendilerini aşırı şekilde övmezler.

16-Mutlaka başka bir dil bilirler.

17-Karşıdakini kucaklamayı, ya da selamlaşmayı iyi bilirler.

18-Çok okurlar, vizyonları geniştir.

19-Güzel ve sıcak gülümsemeleri vardır.ki bu da samimiyeti hissettirir.

20-Bakımlıdırlar ve iyi giyinirler.

21-İyi geçimli ve uyumludurlar.karşıdakine inat gitmezler.

22-İyi iletişim kurarlar. Bir diyaloğu nasıl başlatıp nasıl devam ettirebileceğini bilirler.

23-İyi bir dinleyicidirler.

24-Hayatın eğlencesini bilirler. Negatif yaklaşmazlar.

26-Yaşadığı andan zevk almasını bilirler.melankoli fazla yoktur.

27-Çok gülerler. Gülmenin bir şeylere çare olduğunu bilirler. Somurtmazlar.

28-Çocukları severler. Baba olabilecek adaylardır.

29-Güvenilirdir:  Bir sıkıntı anında yanınızda olabilecek niteliktedirler yerleri doldurulmazdır.

30-Sizi nasıl cesaretlendirip, nasıl motive edebileceklerini bilirler.

loading...