Bir Kadının Psikopat Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Bir Kadının Psikopat Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Psikopati eskiden her türlü akıl hastalığı formunu kapsayan bir terim olarak kullanılırdı. Bugün ise, psikopati psikiyatride empati ve vicdan eksikliği ile karakterize olan bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanmakta, bu kişilik bozukluğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Her ne kadar bir psikiyatri terimi olarak yaygınca kullanılsa da, DSM-IV-TR veya ICD-10’da gerçek bir dengi yoktur. Planlanan DSM V’in bu anomaliyi de göstermeye başlayacağı umulmaktadır.

Psikopati sözcüğü, Yunanca psych yani “zihin, ruh” ve pathos yani “dert, acı çekmek, hastalık”tan türemiştir.

Peki bir kadının psikopat olduğunu veya olmadığını nasıl anlarsınız?

1) Pek çok psikopatın empati becerileri ve merhametleri azdır. Birisi ağlarken gülmek gibi uygunsuz davranışlar sergileyenlere dikkat.

2) Genellikle duygusal zekâdan yoksundur ancak akademik alanda başarılılardır.

3) Dürtüsel davranışlar gösterme eğilimleri yüksektir, özellikle düşünmeden zarar

verici davranışlarda bulunabilirler.

4) Psikopatlar insanların istediklerini elde etmek için her türlü manipülasyonu yaparlar

5) Size yardım eden herkesi dostunuz sanmayın zira yardım ediyor gibi görünmek,  psikopat insanların diğer insanları kandırırken kullandıkları etkin bir yöntemdir.

6) Başkalarını daima suçlarlar ve sorumluluk almazlar.

7) Yanlış yaptığı herhangi bir şey için pişmanlık duymazlar ve yaptıklarında ısrarcılardır.

8) Hayal kırıklığı kurbanı olduğunuzu görebilirsiniz. Hayal kırıklığı, duygusal manipülasyonun bir biçimidir. Sürekli kendinizi sorgulamanıza neden olurlar ve bu açıkçası çok yıpratıcıdır.

9) Üstün olduklarını düşünürler ve bu sizde sahte bir alçak gönüllük hissi yaratacaktır.

10) Sorgulayıcı bakışları yüzlerinden hemen belli olur ve haklı olduklarına sizi inandırmak için büyük yalanlara çekinmeden başvurabilirler.

11) Genellikle çok sakindirler. Ancak onları ele veren asıl özellik ise kızgınken çok çabuk sakinleşebilmeleridir. Unutmayın ki planları olacaktır.

12) Bakışları genellikle sert ve bazen özellikle öfkeli olduklarında delice bakışları olur, merhametten yoksun bakışları anlayabilirsiniz.

13) Yabancılar karşı oldukça nazik olurlar ancak yakınlarına karşı daha farklı tutum sergilerler.

14) Kendi sorunlarına sizi kolayca dahi edip sizden çözüm üretmenizi beklerler.

15) İstedikleri zaman fiziksel ve sözel şiddete başvururlar ve bundan pişmanlık duymazlar.

 

 

loading...