Fobiler

Fobi bir nesneye,duruma,olaya,canlıya kısacası herhangi bir şeye duyulan korkunun genel adıdır.Tabi ki her canlı kendisini...
Çağımızda uçak tam gününüzü alan seyahatleri birkaç saate sığdırabilen zamandan tasarruf için birebir olan bir...
Agora; Eski Yunancada ‘’Çarşı, Pazar, açık alan’’, ‘’Fobi’’ ise  ‘’Phobos’’ ‘’Korku’’ kelimesinden türemiştir. ‘’Agorafobi’’; ‘’Açık...
Günümüzde sayısı hızla artmakta olan birçok kişi uçuş fobisi yaşamaktadır. Bunun kişisel yaşam veya iş...
Sosyal fobi veya sosyal anksiyete bozukluğu sosyal ortamlarda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde kaygı...
Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan...
Sonraki Sayfa »