Travma

Travmatik strese maruz kalan kız ve erkek çocukların beyninin bundan farklı şekilde etkilendiği ortaya çıktı....
Şimdiki zaman veya gelecek yoktur, sadece geçmiş vardır, şimdi, tekrar ve tekrar vuku bulan. O’...
DSÖ’nün öngörülerine göre depresyonun, 2020’de kadınlarda ve gelişmekte olan toplumlarda başta gelen yeti yitimine yol...
Özellikle doğal afetler göz önüne alındığında, yaşanan bir afet sonrası mağdurlar yaklaşık % 10-15 olaydan...