Aile Danışmanı Nazlı ÇALIŞKAN

Eş sözcüğü birbirinin aynısı olan durumlarda kullanılır.iki ayağımız kulaklarımız ayakkabılarımız ve küpelerimiz gibi.. Oysa ki...
Son yılların sık rastlanılan problemlerinden birisi de yuva ve ev arkadaşlığı kavramlarının birbirlerinin yerine kullanılmasıdır....
Bencillik var oluşumuzla birlikte ortaya çıkmaktadır. İnsanlar doğdukları an itibariyle bencillik duygusuna sahiptirler. Herkese muhtaç...