Çocuğa aile büyüklerinin bakması davranışlarını etkiler mi?