ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE/ Psi. Dan. Raşide YILMAZ GÖVEBAKAN

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE/ Psi. Dan. Raşide YILMAZ GÖVEBAKAN

Aile, yaşamın ve toplumun en temel birimidir. Doğup büyüdüğümüz, nice yaşantılarla öğrenip yetiştiğimiz, kendimizi ait hissettiğimiz, yanımızda yakınımızda olan ve “ailem” dediğimiz kişilerle  birlikte olduğumuz bağımız, varlığımızın en güçlü dayanağıdır.

Aile biriminin önemli bir parçası da çocuklardır. Çocukların en güvenli ve sağlıklı ( düşünsel, bedensel ve ruhsal) yetişebilmeleri her ailenin en önemli amacıdır. Çocuk, aynı zamanda birlikte olduğu, büyüdüğü, öğrendiği aile ortamının da aynasıdır.

Çocuk yetiştirmede ailenin ne denli önemli olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Çocukları en güzel şekilde büyütelim ve yetiştirelim evet! Ya ailelerin büyümesi ve yetişmesi? Çocuklar kadar ailelerin de eğitimi bir o kadar önemli değil midir?

Ülkemizde son yıllarda önemli değişimler yaşanmıştır. Bu çerçevede iç göç, hızlı kentleşme, bölgesel farklılıklar, ekonomik krizler, çocuk ve genç nüfusun hızla artması, işsizlik, aile içi şiddet gibi sebepler, aileler ve çocukları üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Toplumun değişen doğası, aileleri çocuklarına doğru eğitim vermede zorlamaktadır ve aileler çocuklarını eğitme konusunda yardıma ihtiyaç duymaktadır.

Çocuk istismarı ve aile içi şiddet konularındaki veriler özellikle risk altındaki çocuklar için ivedilikle koruma ve önleme tedbirlerinin hayata geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Eğitim yoluyla toplumun temeli olan aileleri, çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, toplumsal gelişme ve kalkınmaya ivme kazandırma sürecinde çok önemlidir.

İşte, bu ihtiyaçların karşılanmasına hizmet eden, 0-18 yaş arasında çocuğu olan ailelerin eğitimlerine yönelik yapılandırılmış en önemli program , ülkemizin dört bir yanında yaklaşık on yıldır devam eden,  Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen  Aile Eğitimi Kurs Programı/ AEP (0-18 Yaş) dır.

Aile eğitim programları temelde iki amaca hizmet eder.

1.Ailenin psikolojik ve sosyal açıdan içinde bulunduğu yaşam şartlarına uyum sağlaması,

2.Çocukların gelişiminde ve eğitiminde önemli olan aile ayağının güçlendirilmesi.

Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)’nın genel amacı da, ülke genelinde 0-18 yaş arasında çocuğu olan anne- babaların “olumlu ebeveynlik becerileri”ni geliştirerek, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamaktır.

Program farklı yaş aralıklarına ve ihtiyaçlara göre dört ana programdan oluşmaktadır:

 1. 0-3 Yaş Aile Eğitim Programı
 2. 3-6 Yaş Aile Eğitimi Programı
 3. 7-11 Yaş Aile Eğitimi Programı
 4. 12-18 Yaş Aile Eğitimi Programı

 

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla uygulanan program, aynı zamanda okul öncesi eğitimden yararlanamayan, içinde yaşadıkları sosyoekonomik koşullar nedeniyle risk içinde bulunan anne-babaların eğitimi yoluyla çocukların gelişimini desteklemeyi de amaçlamaktadır.

Aile Eğitimi Programı/ AEP (0-18 Yaş) ile anne-baba ve çocuğa bakım veren tüm yetişkinleri eğiterek, çocuğun/ergenin; zihinsel, duygusal, fiziksel ve toplumsal olarak çok yönlü gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce 0-18 yaş arası çocuk sahibi anne babalar, bebek bekleyen anneler, çocuk sahibi olmayı düşünen ve çocukların bakımı ile sorumlu yetişkinler için hazırlanmış olan “0-18 Yaş Aile Eğitimi Kur Programı” bu temel düşünceden hareketle oluşturulmuştur. Aile eğitimi programının temel kabulleri ve düşünsel temelleri şunlardır:

 • *Çocuğun yüksek yararı çerçevesinde 0-18 yaş çocukları ile iletişimde bulunan tüm bireylerin çocuk gelişiminde maksimum katkı sağlamalarına destek vermek,
 • *“Bütün anne babalar iyidir ve çocukları için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar” temel felsefesinden hareket eder,
 • *Ebeveynlerin güçlü yönlerini fark ederek var olan becerilerini güçlendirmeyi hedefler,
 • *Yaşı, sosyal ve kültürel ortamı, ekonomik durumu ne olursa olsun tüm bireyler öğrenmeye ve gelişmeye açıktır,
 • *Program çocuk-kadın ve insan haklarına duyarlıdır,
 • *Program aile bütünlüğüne ve cinsiyet ayrımcılığına karşı duyarlıdır. Bu nedenle uygulamalarda farklılık olabileceğini de öngörerek, anne babanın birlikte katılmasını teşvik eden bir anlayışı benimser,
 • *Program içinde yaşadığımız kültürdeki ailenin güçlü yanlarına duyarlı ve uygun olmayı hedefler,
 • *Program, kişisel güçlenmeden yola çıkarak toplumsal güçlenmeye katkı sağlamayı hedefler.

Anne-babalık becerileri doğuştan getirilen değil, sonradan öğrenilen becerilerdir. Bu nedenle hem bireysel gelişme sorumluluğunun hem de anne-baba olmanın gereği, bu becerileri kazanarak aile içi ilişki kalitesine değer katmaktır.

Aile eğitimlerine ilişkin araştırmalar çocuklara yapılan yatırımların toplumsal faydaya dönüştüğünü, bireysel ve toplumsal kalkınmaya destek sağladığını, aile içi iletişimi güçlendirdiğini, annelerin kendilerine güven kazanmasını sağlayarak çocukların okul başarısının artmasına büyük katkılar yaptığını göstermektedir.

AEP (0-18), dört branşta (Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi ve Sınıf) öğretmenlerine, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim çalışmaları kapsamında eğitici eğitimi olarak verilmektedir. Eğitici eğitimi alan öğretmenler Halk Eğitim Merkezleri ile ilkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşlarda bu kurs programını açmaya ve ailelere eğitim vermeye yetkili olmaktadırlar.

2013 yılı itibariyle açılan kurs sayısı 2.530 ; toplam kursiyer sayısı 100.604 ile 81 ilde Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) oldukça büyük kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Çok daha fazla aileye ulaşabilmek için,  her zaman aynı ilke ve amaçla, yolunda emin adımlarda ilerlemeye devam etmektedir.

Aileler güçlensin ve çocuklar gülsün diye…

Raşide YILMAZ GÖVEBAKAN / raside.y@hotmail.com

Psikolojik Danışman/ Uzm.Aile Danışmanı
Psychological Counselor/ Professional Family Counselor

 

loading...