Çocuklarda Depresyon Belirtileri

  Çocuklarda Depresyon Belirtileri

  Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da, yaşantılarında herhangi bir stresör uzun sureli etki yaptığında, çocuk davranışında gerileme ve yavaşlama
  göze çarpacaktır. Ancak yetişkin ve çocuk depresyonları arasında önemli farklılıklar vardır. En göze çarpan farklılıklardan biriside sudur ki; çocuklardaki tespitlerde, depresif devre tektir. Oysa yetişkinle sıklıkla birden fazla depresif devre geçirmektedirler.

  Aşağıdaki listede bebeklik çocukluk ve adolesan donemi depresyonlarına ilişkin belirtiler verilmiştir.BU belirtiler en az 6 ay devam ediyorsa
  depresyon başlamış demektir.

  Bebeklik Dönemi
  1- Konuşulduğunda ya da dokunulduğunda tepki vermeme
  2- Ağlamama’ gülmeme
  3- Oyun oynamada isteksizlik
  4- Uyku ve yemek problemleri
  5- Sindirim sistemi problemleri
  6- Sese ve dokunmaya duyarlılık
  7- Yerinde duramama

  Çocukluk Dönemi
  1- Olumsuz düşünme ve sürekli şikayet etme
  2- Kronik iç sıkıntısı
  3- Kolayca incinme ve ağlama
  4- Düşük benlik algısı
  5- Uyku ve yemek problemleri
  6- Yavaş konuşma ve hareketlerde yavaşlık
  7- Kabızlık, ishal, tepkisellik
  8- Kronik üzüntü ve korku
  9- Baş ağrısı, mide ağrısı, kol ve bacak ağrıları gibi fiziksel şikayetler
  10- İntihar düşünceleri ve denemeleri

  Adolesan Dönemi
  1- Kalıcı mutsuzluk, olumsuzluk, sinirlilik
  2- Düşük benlik saygısı,
  3- Baş dönmesi, bas ve mide ağrıları, sindirim sistemi şikayetleri gibi fiziksel yakınmalar
  4- Kontrol edilemeyen öfke patlamaları
  5- Aşırı kendini eleştirme, gereksiz suçluluk duyguları
  6- İntihar düşüncesi ve denemeleri
  7- Konsantrasyon, doğru düşünme, hatırlama ve karar verme yokluğu
  8- Yavaşlamış konuşma ve hareket
  9- İlgi ve günlük aktivitelerde gerileme
  10- Kronik üzüntü ve korku
  11- Konuşmalarda edebiyatta ve çizimlerde ölüm faktörünün yer alması

  Majör depresyon tanısı için yukarı da sayılan belirtilerden en az 5 tanesinin son iki hafta ve daha uzun suredir var olması gerekmektedir.
  Distimi ise depresyonun bir başka çeşidi olup, yukarı da tanımlanan maddelerin en az bir sene çocukta belirgin bir şekilde var olmasını gerektirir.

  loading...