Çocuklarda İstismar Belirtileri/ İstismarı Anlamaya Yardımcı İpuçları

  Çocuklarda İstismar Belirtileri/ İstismarı Anlamaya Yardımcı İpuçları

  Çocukta Duygusal İstismar Uyarı İşaretleri:

  • *Sürekli kaygı ve yanlış yapma korkusu
  • *Depresif ruh hali
  • *Sosyal geri çekilme, önceden hoşlandığı sosyal ortamlarda kaçma
  • *Önceden yapmadığı kendine ve çevresine zarar veren davranışlar yapma
  • *Uyku düzeni, yemek düzeni, pasifleşme, ağlama krizi, öfke nöbetleri, okul başarısında düşüş, yeme bozuklukları, sürekli reddetme davranışı vb değişimler
  • *İnsanlara güveni yitirmenin temel belirtisi, bağlanamama. Ailesini veya çevresine bağlılık göstermeme
  • *Kendi yaşından farklı davranmak. Bu durum bazen büyük gibi davranmak bazen de küçük gibi davranmak olarak karşımıza çıkar. Başka çocuklara bakıcı gibi davranmak veya parmak emme, altına kaçırma, karanlıktan korkma.
  •  *Duygusal gelişim, fiziksel gelişim, bilişsel gelişimde, sosyal gelişimde gerileme

  Çocukta Fiziksel İstismar Uyarı İşaretleri :

  • *Bedeninde açıklanamayan izlerin olması
  • *Tedirgin olması, her an ir şey olacakmışçasına dikkatli olması
  • *Beden izlerinin veya yaraların normal yerlerde olmaması
  • *Kendisine yaklaşan herkesten ani tepkilerle kaçınması
  • *İstismarın olduğu yere gitmekte direnmesi.
  • *Bedenini gizlemek için mevsime ve ortama uygun olmayan kıyafetler seçme
  • *Fiziksel İstismara işaret edecek yaralanma bölgeleri : boyun, yüz, sırt, kalça, bacakların üst ve arka kısımları, cinsel bölge.

  Çocukta Cinsel İstismar Uyarı İşaretleri:

  • *Cinsel bölgede yara, kızarıklık vb izlerin olması.
  • *Cinsel bölgenin kaşınması
  • *Cinsellikhakkında yaşına uygun olmayan merak
  • *Yaşına ve gelişimine uygun olmayan cinsel konular hakkında bilgisi olması veya merakının oluşması
  • *İstismarın olduğu yere veya kişiye gitmemek için inatla direnmesi.
  • *Durgunluk, fiziksel olarak bitkinlik ve enerjisiz davranması
  • *Bedenini koruma güdüsü ile aile ve arkadaşlarının yanında kıyafetlerini değiştirmemesi
  • *Cinsel yolla bulaşan hastalık belirtileri
  • *Önceden alıştığı ortamlardan kaçma. Ev, okul vs
  • *Kızlarda gözlenen en sık davranış tepkisi ise, aşağılık duygusu ve kendine zarar verme davranışlarıdır.
  • *Cinsel kötüye kullanılmış erkek çocuklarda en sık görülen davranış tepkisi, saldırgan davranışların gelişimidir.
  • *Öfke nöbetleri
  • *Madde kötü kullanımı
  • *Uyku bozuklukları
  • *Tekrarlayan üriner enfeksiyon, cinsel yolla geçen hastalıklar, dizüri, veya akıntı

  Mehmet Murat Altan

  Psikolojik Danışman

  loading...