Çocuklarda İstismar Belirtileri/ İstismarı Anlamaya Yardımcı İpuçları

Çocuklarda İstismar Belirtileri/ İstismarı Anlamaya Yardımcı İpuçları

Çocukta Duygusal İstismar Uyarı İşaretleri:

 • *Sürekli kaygı ve yanlış yapma korkusu
 • *Depresif ruh hali
 • *Sosyal geri çekilme, önceden hoşlandığı sosyal ortamlarda kaçma
 • *Önceden yapmadığı kendine ve çevresine zarar veren davranışlar yapma
 • *Uyku düzeni, yemek düzeni, pasifleşme, ağlama krizi, öfke nöbetleri, okul başarısında düşüş, yeme bozuklukları, sürekli reddetme davranışı vb değişimler
 • *İnsanlara güveni yitirmenin temel belirtisi, bağlanamama. Ailesini veya çevresine bağlılık göstermeme
 • *Kendi yaşından farklı davranmak. Bu durum bazen büyük gibi davranmak bazen de küçük gibi davranmak olarak karşımıza çıkar. Başka çocuklara bakıcı gibi davranmak veya parmak emme, altına kaçırma, karanlıktan korkma.
 •  *Duygusal gelişim, fiziksel gelişim, bilişsel gelişimde, sosyal gelişimde gerileme

Çocukta Fiziksel İstismar Uyarı İşaretleri :

 • *Bedeninde açıklanamayan izlerin olması
 • *Tedirgin olması, her an ir şey olacakmışçasına dikkatli olması
 • *Beden izlerinin veya yaraların normal yerlerde olmaması
 • *Kendisine yaklaşan herkesten ani tepkilerle kaçınması
 • *İstismarın olduğu yere gitmekte direnmesi.
 • *Bedenini gizlemek için mevsime ve ortama uygun olmayan kıyafetler seçme
 • *Fiziksel İstismara işaret edecek yaralanma bölgeleri : boyun, yüz, sırt, kalça, bacakların üst ve arka kısımları, cinsel bölge.

Çocukta Cinsel İstismar Uyarı İşaretleri:

 • *Cinsel bölgede yara, kızarıklık vb izlerin olması.
 • *Cinsel bölgenin kaşınması
 • *Cinsellikhakkında yaşına uygun olmayan merak
 • *Yaşına ve gelişimine uygun olmayan cinsel konular hakkında bilgisi olması veya merakının oluşması
 • *İstismarın olduğu yere veya kişiye gitmemek için inatla direnmesi.
 • *Durgunluk, fiziksel olarak bitkinlik ve enerjisiz davranması
 • *Bedenini koruma güdüsü ile aile ve arkadaşlarının yanında kıyafetlerini değiştirmemesi
 • *Cinsel yolla bulaşan hastalık belirtileri
 • *Önceden alıştığı ortamlardan kaçma. Ev, okul vs
 • *Kızlarda gözlenen en sık davranış tepkisi ise, aşağılık duygusu ve kendine zarar verme davranışlarıdır.
 • *Cinsel kötüye kullanılmış erkek çocuklarda en sık görülen davranış tepkisi, saldırgan davranışların gelişimidir.
 • *Öfke nöbetleri
 • *Madde kötü kullanımı
 • *Uyku bozuklukları
 • *Tekrarlayan üriner enfeksiyon, cinsel yolla geçen hastalıklar, dizüri, veya akıntı

Mehmet Murat Altan

Psikolojik Danışman

loading...