Empatinin İletişim Gücümüze Etkisi/ Yazar Cahide GÜNAY

Empatinin İletişim Gücümüze Etkisi/ Yazar Cahide GÜNAY

EMPATİ eksikliği yaşamınızın ve insanlığın en büyük eksikliğidir…

Günlük hayatınızda empati kavramını hayatınıza yayarak kullanıyor musunuz hiç?

Her insanın kendine özgü bir bakış açısı, dünyayı algılama biçimi vardır. Bir insanın, kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlama çabasıdır. Bir başka deyişle kendimizi onun yerine koymak demektir. Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır. Ancak bunu başarabilmek için öncelikle bazı koşulların oluşması gerekiyor birinci koşul kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakabiliyor olmak, ikinci koşulumuz karşımızdakilerin duygu ve düşüncelerini doğru olarak hissedebiliyor olmak ve karşımızdakini anladığımızı ona açıkça ifade edebiliyor olmak, üçüncü koşulumuz ise empati, karşımızdaki insanın yaşadığı olayları yaşamayı değil, onları doğru anlayabilmeyi ifade eder. Bunu sağlamaksa hiç zor değil. İşe öncelikle kendimizi tanıyarak ve eğiterek başlamalıyız. Karışımızdakini anlamanın en iyi yolu öncelikle sabırlı olmak ve onu anlamada yavaş hareket etmek, aceleci davranmamaktır.

Ayrıca karşımızdaki kişinin anlattıkları doğrultusunda yorum yapmamız da onu dinlediğimizi gösterir.

 Ne olursa olsun empati süreci 3 KOŞULDAN OLUŞUR:

  1. Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyması,
  2. Kişinin karşısındaki gibi düşünmesi ve hissetmesi,
  3. Hissettiklerini dile getirmesi.

Son olarak onun duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlasak bile eğer anladığımızı ifade etmezsek ve küçük yorumlarla bunu desteklemezsek, empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız. Yapmanız gereken en önemli şey de yavaş hareket etmek ve yorumda bulunmak..

Yazar Cahide GÜNAY

kisiselgelisim34@gmail.com

İnsanlar Arası İletişimde Empati ve Saygının Önemi/ Yazar Cahide GÜNAY

Kıskançlık ve Kıskançlığı Engellemenin Yolları

loading...