En Temel Arketiplerimizden :Fahişe Arketipi Nedir? Kendi Fahişe Arketipinizle Yüzleşin.

En Temel Arketiplerimizden :Fahişe Arketipi Nedir? Kendi Fahişe Arketipinizle Yüzleşin.

Arketip (Fransızca: archétype); ilk örnek, asıl numune.
Kelime anlamıyla kalıp, şablon, ilktip şeklinde ifade edilen arketipler gerçekte insan kültürünü oluşturan yapıtaşlarıdır. İnsanlar uzun dönemler boyunca karşılaştığı benzer olayları bir süre sonra belli davranış kalıplarına oturtmuş ve bu kalıpları kuşaklar boyunca aktarmaya başlamıştır.
Bunun sonucunda ise bireyin anne, baba, erkek, kadın gibi rolleri ve geçimini sağlamak, eş ve arkadaş bulmak, yolculuğa çıkmak vb. arketip denilen şablonlar ortaya çıkmıştır.

Nedir bu fahişe arketipi…
Fahişe arketipi, yaşamın özellikle maddesel alanında elde etmeyi arzuladığınız daha iyi bir kariyer, gelir, ev, araba, tatiller vs vs için hangi değerlerinizin pazarlık konusu edildiği ile ilgilidir. Bu arketipi ile yüzleşe bilen insan kendisinde nelerin satılık olduğunu artık daha iyi bilir.
Temelde hayatta kalma korkusuyla ve yaşamdaki maddi güvence ile ilgili arketipimizdir. Fahişe arketipi de herkeste olan bir arketiptir çünkü dünyaya gelmiş insanoğlunun hayatta kalma mücadelesini temsil eder. Ancak her hayatta kalma şekli değildir. Burada sadece maddi kazanım amacıyla bedenin satılması yoktur, zihnin, zamanın,yeteneklerin,kişisel değerlerin de satışı da vardır. Birey finansal kaygılar ile maddi kazanç amaçlı ilgisi dışında kendini, fikirlerini vs satıyorsa bunun temel arketipi fahişe arketipidir. Kişi gerçekte yetenekli olduğu alanın dışında çalışıyor ve finansal kaygılar nedeniyle bu gerçek yeteneğinden ve isteğinden vazgeçiyorsa burada fahişe arketipi devrededir. Fahişenin ilgilendiği ne kazanacağınızdır, nasıl kazandığı değil ve manevi tatminin boyutu fahişeyi ilgilendirmez. Etik değerlerimizden vazgeçip maddi kazanç ( tatil, kişisel tatmin, para vs vs)odaklı çalışıyorsak fahişelik arketipimiz ile zihnimizi mantığa bürürüz.
Peki bu temel arketipimiz bizleri nasıl etkiliyor. Bunun nasıl farkında olabilir. Çalışma hayatımızın temel mantığı fahişelik üzerine mi yoksa ilgi ve isteklerimiz üzerine mi?
İnandığımız ve bizi manevi yönden temsil eden, salt maddi kaygılardan kaynaklanmayan bir iş mi yapıyoruz?
Sadece finansal güvence için kendimi istemediğim bir durumda buldum mu? İstemediğim insanlarla işbirlikleri yaptım mı?

Bir ilişkiyi sırf yalnız kalmamak için devam ettirdim mi?
Kendi maddi gücümü başka insanlar üzerinde çıkarım amacı doğrultusunda kullandım mı?
İşte bu ve benzeri sorular maddiyat temelli gerek iş gerekse sosyal ilişkilerimizin kaynağı fahişe arketipimizdir.
Bu arketipimizin etkisi altından kurtulduğumuz zaman gerçekle yüzleşip, özgürleşebiliriz.
Yaşamımızı çıkar odaklı olmaktan kurtarmamızın tek yolu fahişe arketipimizin bizi nerelerde etkilediğini bulup, yeniden düzenlemektir.
Ruhunuzu fahişe arketipinden kurtarıp özgürleşmek için kendi fahişe arketiplerinizi keşfedin.
Psi Dan Mehmet Murat Altan

loading...