“Geçmişin Deneyimi, Yeniliğin İlk Adımı..” Türkiye’de İlk ve tek!

“Geçmişin Deneyimi, Yeniliğin İlk Adımı..” Türkiye’de İlk ve tek!

Bir Psikolojik Danışmanın mesleki hayatı boyunca karşılaşacağı tüm sorunlar ve ihtiyaç duyacağı her şey bu çantada!

Birçok psikolojik danışman göreve ne yapacağını bilmeden başlar ve yaratıcılığı, özverisi, merakı, hayat tecrübesi ona ne kadar izin verirse o kadar kendisini geliştirir. Kendisini gerçekten yeterli hissettiği ana gelinceye kadar epey zaman geçmiş olur.
Psikolojik Danışman Alet Çantası, herhangi bir kuramın ya da modelin uygulama el kitabı değildir. Bizim ülkemizdeki iyi bir PDR Servisinin nasıl yürüdüğünün bir dökümüdür. Ülkemizin dokusuna uyan bir model henüz geliştirilememiştir. Herhangi bir model ihtiyaçtan ve bir anlayıştan doğar. İnanıyoruz ki bir gün “uygulanabilir ve kabul edilebilir” bir yerli modelimiz olur. Bu modeli kim oluşturursa oluştursun Alet Çantamıza katkısının olmasını çok isteriz.
Alet Çantasını eline almış her meslektaşımızın kendi çalışması gibi düşünüp katkı sağlamasını çok isteriz.
Psikolojik Danışman Alet Çantası birçok bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümün diğerleriyle ilişkisi vardır. Okulunuzda, Alet Çantası’ndan maksimum fayda sağlamak için önerilen aşamaları takip etmenizi öneririz. Alet Çantası’nda sözü edilmeyen ancak sizin etkili olduğunu gördüğünüz çalışmaları sürdürebilirsiniz. Önemli olan Psikolojik Danışman Alet Çantası’nı okulunuza uyarlayabilmenizdir.
Bir okulda olabilecek hemen hemen her durum Psikolojik Danışman Alet Çantası’nda değinilmeye çalışılmıştır. Uygulamaların hiçbiri yeni değildir, yılların deneyimleriyle oluşturulmuştur.

www.pdraletcantasi.com

loading...