Girişken Düşünme Yöntemleri/ Bireysel Koç Berna YILMAZ

Girişken Düşünme Yöntemleri/ Bireysel Koç Berna YILMAZ

Alberti ve Emmons düşünceler, inançlar tutumlar ve hisler davranışların zeminini hazırladığı için girişkenliği doğru algılamanın önemini vurgulamıştır. Çoğu insan kendi kendine olumsuz düşünerek veya konuşarak hayatına yön vermektedir. Olumsuz ifadelere; “Ben beceriksizim”,”Bu işi berbat edeceğim “, “İşleri daha kötü hale getireceğim” örnekleri verilebilir.

Olumsuz iç konuşmalarınıza sakinleşerek ve bunlarla başa çıkmaya çalışarak karşı koyabilirsiniz. Kendinizi sakinleştirmek için “ Rahatla”,”Acele etme” ifadelerini kullanabilirsiniz.

Girişken olmanızı engelleyen kurallar koymuş olabilirsiniz. Örneğin “ Her zaman iyi davranmalıyım” Böyle bir kuralınız olduğunun farkına vardığınızda ne kadar gerçekçi olduğunu ve sizin için doğuracağı olumlu ve olumsuz sonuçları mantıken analiz edebilirsiniz. Daha sonra esnek bir kural olarak yeniden yapılandırıp kendiniz için daha faydalı hale getirebilirsiniz.

Örneğin yukarıdaki ifade için; “ İyi davranmayı tercih etsem de yardımcı olduğum durumlar da veya başka yerlerde uygun sınırlar çizmem ve kendimi savunmam daha önemlidir.” olabilir.

Girişkenlik aynı zamanda başkalarını doğru şekilde algılamanızı gerektirir. Başkalarını olduklarından daha savunmasız veya güçlü görmenizden dolayı aşırı veya yetersiz tepki gösterebilirsiniz. Algıları oluşturan kanıtları sorgulayabilirsiniz. Örneğin “Otoriter olduğunu gösteren kanıt nerededir?”

Bireysel Koç Berna YILMAZ

loading...