GÜNÜMÜZDE KARANLIK KÖŞE CİNSEL İSTİSMAR

GÜNÜMÜZDE KARANLIK KÖŞE CİNSEL İSTİSMAR

Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, tarafından bir çocuğa bilinçli olarak uygulanan cinsel davranışlardır. Günümüzde istismar, her ne kadar sık karşılaşılmayan bir olgu olarak görülse de altında yatan çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkarılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Buna karşın bir kısmından, adli ve tıbbi olguların istatistiklere yansımasıyla haberdar oluyoruz.

Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde;
%30’unun 2-5, %40’ının 6-10,%30’unun 11 – 17 yaş grubunda olduğunu görülmekte. Bir başka deyişle olguların %70’ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. İstismara maruz kalan çocuklarda; *
*Kızlarda erkeklere oranla 3 kat cinsel istismar vakası görülür.
*Yurt içi yayınlarda ise kız/erkek oranı birbirine yakın bulunmuştur.
* İstismarcıların %96’sı erkek, %80’i de çocuğun tanıdığı birisidir.
*Erkek çocuklarda açığa vurulması kızlara oranla düşüktür.

2007 yılında Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre;
Cinsel istismar %77 olasılıkla aile, %11 diğer akrabalar, %5 bakımla ilgisi olmayan kişiler, %2 ise çocuğun bakımı ile ilgilenen diğer kişiler tarafından uygulanmaktadır. Faillerin çoğu 20-40 yaşları arasında olmaktadır. Kurbanın cinsiyeti ne olursa olsun faillerin çoğu erkektir. Bu durum da erkek çocuk istismarının ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
İstismarcıların birçoğu da çocukluklarında, ya cinsel istismara uğramışlardır ya da ev içerisinde şiddet olgusu vardır. Cinsel istismarcı birey genelde düşük eğitim ve sosyoekonomik düzeye sahiptir. Aile genelde tek ebeveynden oluşmaktadır.

Cinsel istismara uğramış çocuk nasıl fark edilir?

Cinsel tacize uğrayan çocuklar birilerine açılmaktan çok korkarlar. Kızılacağı, terkedileceği korkusu taşırlar. Bazen de ailesinin zarar görmesinden korkarlar ki muhtemel taciz öykülerinde de failin çocuğu, ailesine zarar vermekle tehdit ettiği veya söylerse ona zarar verileceğini kendisine hiçbir şey olmayacağını söyleyerek aldattığı bilinmektedir. Eğer çocuk fiziksel zarar görmemişse kolay ortaya çıkmadığının da altını çizmek isterim. Fakat zamanla çocuğun bir ortamdan veya kişiden ısrarla kaçınmak istemesi, oyunlarında aşırı cinsel içerik vurgusu, gece kabusları, enürezis/encoprezis (altına kaçırma),anneden ayrılmak istememe beraberinde görülmesi istismar olgusunu bir nebze akla getirmeli gerekli gözlemler yapılmalıdır.

“Cinsel istismara uğrayan çocukla nasıl iletişime geçebiliriz, onu nasıl koruyabiliriz ve bu durumu nasıl onarabiliriz?” konusu bir sonraki yazımızda paylaşılacaktır.

Psk. Ayfer Çavdar

Şeker Ağacı Anaokulu Kocatepe Mah 1 sk. No 10/ B Bayrampaşa İstanbul. 02124372215

FACEBOOK SAYFAMIZ

loading...