İki Amansız Psikolojik Rahatsızlık: Prosopagnozya ve Fregoli

İki Amansız Psikolojik Rahatsızlık:  Prosopagnozya ve Fregoli

Fregoli yanılgısı

( Binbir surat sendromu): Courbon ve Fail tarafından aktör Fregoli’den esinlenerek tanımlanmıştır Çok nadir görülen bir rahatsızlıktır. Kişi , bu hastalıkta, herkesin aslında farklı kılıklar içine bürünmüş aynı kişi olduğuna inanmaktadır. Beyinle alakalı, paranoyak bir rahatsızlık olarak da bilinir. Öyle ki kişi hatta kendisinin bile bu aynı kişiler tarafından sıkıştırıldığına, rahatsız edildiğine inanır.
Fregoli yanılsaması olan kişiler yerleri, mekanları, yani görüntüleri hep aynı yer, aynı şey diye algılar. Bunu da psikologlar ‘kişilerin normal yüzü algılama bozukluğu yaşamalarına’ bağlar. Yani bu yüzden bu bozukluğu yaşayan kişiler dünyayı da yanlış algılar.
Hasta birey özellikle karku sanrıları yaşar ve kimden korkuyorsa çevresindeki kişileri o kişi olarak görür. Örneğin bir erkekten korkuyorsa çevresindeki bayan erkek farketmez herkesi ”o” kişi olarak algılar ve ondan kaçmaya hatta bazen onu öldürüp kurtulmak ister. Bunun için çok sayıda kişiyi aynı kişiymiş algı ile cinayet işleyen hastalar mevcut.

Prosopagnozya
Prospagnozya yüz körlüğü olarak bilinir. Yani kişileri tanımada zorluk çekme olayıdır. Bu durum bazen arabaları tanımamam, mekanları tanımama kadar da ilerleyebilir. Bu durum sosyal yaşamı oldukça etkilemektedir. Kişi değil çevreyi bazen kendini bile tanımakta güçlük çekebilmektedir. Bu yüzden kednine bazı notlar ve ya hatırlatıcılar yazar. Ancak bunlar da tam olarak bir çözüm olmamaktadır.
Hastalığın geçmişi çok eskilere dayanmakta. Bodamer’in 1974 de yaptığı araştırmalar temel kaynak olarak alınmakta ve hastalığın isim kökeninin Yunancadan Prospon ‘yüz’ Agnosia ‘tanıma güçlüğü’ şeklinde geldiğine inanılmakta.
Hastalığın temel belirtileri ‘kişilerin yüzünü tanımama’ ve ya’unutma’. Tv deki dizi ya da filmin konusunu, kişilerini hiç hatırlayamam şeklindedir. Yani bilindik seviyeden çok daha ileri bir şekildedir. Öyle ki kişi bazen eşini ve ya çocuğunu bile tanıma güçlüğü çeker.
Hastalık travma, kriz, geçirmiş beyinden hasar görmüş kişilerde ve ya küçük yaşta görsellikle ilgili aşırı hasar görmüş kişilerde ortaya çıkar.

loading...