İlkokullarda El Yazısının Önemi/ Öğretmen Ayla YÜCE

İlkokullarda El Yazısının Önemi/ Öğretmen Ayla YÜCE

Bugüne kadar el yazısı üzerine çok şey yazıldı çizildi. Kimi yararından bahsederken kimi de gereksiz olduğunu dile getirdi. Okullardan kaldırılsın mı devam edilsin mi?  Şeklinde imza kampanyaları başlatıldı. Ancak 2005 yılından itibaren uygulamaya konulan el yazısının bundan sonraki yıllarda da devam edilmesi yönünde karar alındı.

Ben 25 yıllık sınıf öğretmeniyim. El yazısının çok yararlı olduğunu düşünüyorum. El yazısı öğrencinin beceri kazanmasında, estetik bilinci oluşturmasında, kendine özgü biçim oluşturmasında çok önemlidir. Parmak izi gibi kişiseldir çünkü.   Ülkemizde, okuma yazma çalışmalarına İlkokul birinci sınıftan itibaren başlanır. Çocuklar henüz küçük oldukları için ilk başlarda biraz zorlanırlar ancak zaman içerisinde geliştirmeye başlarlar. Çocukların el kaslarını geliştirmek için sınıf içerisinde oyun hamurlarıyla oynamak, karalama çalışmaları yapmak, basit mandala örnekleriyle alıştırma yapmak oldukça yararlıdır.  El yazısı yazmaya alışan çocuklar daha seri yazma ve hızlı düşünme yetisi kazanırlar. Ancak ülkemizde daha birinci sınıftan itibaren verilen sayfalar dolusu yazma ödevleri öğrencileri yazı yazmaktan  bıktırmakta ,öğrencilerin bıkkınlığı velileri de sıkıntıya düşürmektedir. Çocuğuna yardımcı olamayan  veli , sık sık yakınarak el yazısını anlamsız bulmaktadır.

Öğretmenlerimizin öğrencileri  bir an önce okuma yazmaya geçirme isteği, velilerin aceleci olmaları, çocukları diğer çocuklarla   kıyaslamaları, panik halinde çocukları sıkıştırmaları, şubeler arasındaki rekabet öğrencilere yansımakta  bir yıla yayılması gereken okuma yazma süreci  iki ,üç aya sıkıştırılmakta ve bu durum öğrencileri zora sokmaktadır.Arkadaşları gibi kısa zamanda el yazısını öğrenemeyen çocuklar kendilerini yetersiz hissetmekte önlem alınmadığında bu durum bütün okul hayatını etkilemektedir.

O halde ,el yazısını  zamana yayarak, sindirerek öğretirsek öğrencilerimiz başarılı olurlar. Bir çok Avrupa ülkesinde de okullarda el yazısı ile eğitim öğretim yapılıyor. Fransa ‘ da ilkokul birinci sınıftan itibaren kurşun kalem ve silgi kullanmak yasak. Öğrenciler tükenmez kalem ile el yazısı yazmak zorunda. İlk başlarda karmakarışık,anlaşılmaz olan yazılar zamanla birer sanat eserine dönüşmekte. Fransa’ da el yazısının eğik olma zorunluluğu yok.Üstelik bu yazının sürekliliği ortaokulda ,lisede günlük hayatta da devam ediyor.Amerika ‘da  el yazısıyla eğitim öğretim gören çocukların  okuma ve heceleme testlerinde daha başarılı olduğu;çocukların motor gelişimini ,el-göz koordinasyonunu geliştirdiği saptanmıştır.

Ülkemizde ilk kez bitişik eğik yazı öğretimine Atatürk döneminde başlanmıştır. Atatürk tahta başında yeni Türk Alfabesinin Latin Harflerini bitişik eğik el  yazısı ile göstermiştir.Atatürk döneminin kuşağı ; yaşlısı genci bitişik eğik yazıyı çok iyi öğrenmiş ve günlük hayatta da yıllarca kullanmıştır.O döneme ait diplomalar,nüfus cüzdanları,tapu kayıtları vb. bir çok belge bitişik eğik yazı ile yazılmıştır.Ancak daha sonraki programlarda üzerinde çok durulmamış ve gitgide önemini yitirmiştir.

2004-2005 Eğitim öğretim yılından itibaren ilkokullarda zorunlu hale getirilen el yazısı halen devam etmektedir ve etmelidir. Çünkü bitişik eğik yazı ,çocuğun zihinsel  dil  gelişimine çok büyük katkı sağlamaktadır.Anlayan ,sorgulayan ve sorun çözen bireyler yetiştirmek için el yazısına gereken önemi verelim,gerekli zamanı ayıralım.

Becerikli çocuklar, becerikli öğretmenlerin ellerinde yetişir.

Ayla YÜCE

Öğretmen

loading...