İsim Testi

İsim Testi

Aşağıdaki isim testiyle, karşınızdaki kişi hakkında fikir sahibi olabileceğiniz söyleniyor.
İsimdeki harflerin anlamlarını bir araya getirerek anlamlı sonuç çıkarmaya çalışacaksınız, kolay gelsin!

İsim: ‘TUĞBA’

Aşağıdaki listeden T-U-Ğ-B-A harflerinin yanında yazanları bulup, alt alta dizeceksiniz;

T: Oldukça ketumdur. Duygularını karşısındakine açmakta zorlanır.

U,Ü:
 Durgun görünümlüdür. Çok ağır hareket eder, işlerini ağırdan alan bir görüntü çizer.

G:
 İnatçıdır. Gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusu sergiler.

B:
 Önsezileri kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmez.

A:
 Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksektir.

HARFLER & ANLAMLARI  :

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksektir.

B:
 Önsezileri kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmez.

C:
 Güzel sanatlara yatkındır ve duygusaldır.

Ç:
 Zevk ve safa düşkünü kişiliği özelliklerine sahiptir.

D:
 Üstün gücü temsil eder, hırslıdır, zorluklara dirençlidir.

E:
 Ruhsal karışıklığı, üzüntü ve sevinci bir arada yaşadığı ruhsal gel-gitleri vardır.

F:
 Sakindir, uysal ve güvenilirdir.

G:
 İnatçıdır. Gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusu sergiler.

H:
 Sakin ve durağandır.

I,İ:
 Hassas, duygusal ve kırılgandır.

J:
 Kaprisli ve kıskançtır.

K:
 Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir eğrisi vardır.

L:
 Sanatsal yönleri vardır, kabiliyetlidir.

M:
 Ticarete yatkındır, yüksek zekâya sahiptir.

N:
 Üstün güçlere sahiptir, sağduyuludur.

O,Ö:
 Gizemlidir. Gizliliği sever ve duygularını açığa vurmaktan kaçınır.

P:
 Kendinden emindir. Girdiği ortamlarda özgüveni yüksek tavırlarıyla dikkat çeker.

R:
 Tereddütlüdür, karar vermekte zorlanır.

S,Ş:
 Hayalperesttir. Aşırı hayal kurar.

T:
 Oldukça ketumdur. Duygularını karşısındakine açmakta zorlanır.

U,Ü:
 Durgun görünümlüdür. Çok ağır hareket eder, işlerini ağırdan alan bir görüntü çizer.

V:
 İçe dönüktür. Olayları umursamaz. ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ der.

Y:
 Geçmişteki izleri, üzüntüleri ve diğer olayları unutamaz, geçmişte yaşar. Güçlü kişilik yapısı gösterir.

Z:
 Bilimsel açıdan başarılıdır. Okumayı sever, akademik alanda başarılıdır.

loading...