Motivasyon Nedir? Motivasyon Türleri Nelerdir?/ Psikolog Mehmet Emin ASLAN

Motivasyon Nedir? Motivasyon Türleri Nelerdir?/ Psikolog Mehmet Emin ASLAN

TANIMI :

Motivasyon bir aksiyona ve  ortama uyum sağlayɩp kendi bazɩnda normlarɩ oluşturarak sistematik, nitelikli bir konuma dönüştürmeyi sağlayan oluşumdur.

Sosyal planda insanɩn performans sağlamasɩnɩ kolaylaştɩran bir etmendir.

KAZANIMLARI :

Insanın enerji kapsitesini motorize ederek dimanik olmasɩnɩ sağlayan ve objektif konjonktüre uygun özgü mevcut yașam kaynağı ile bütünleștiren bir avantaj ve kazanɩmdır.

ETMENLERÎ :

Motivasyon resitalinde entegre olmak vardır ve bu anlamda mevcut adaptasyonun sağlamasɩ belli başlɩ etmenleri arasɩnda yer edinir.

Hümen varlığın otonom olmasɩnɩ sağlayip sosyo-pedagojik ve Psikolojik bazɩndaki akɩşkanlɩğɩnı kategorik olarak performansa dönüștürme belli bașlı etmenleri arasında yer edinir.

 

ÎNSAN YAŞAMINDA GÖRDÜĞÜ MERKEZÎ ODAKLAR :

      

  1. Psikolojik bazda Motivasyon :

Hümen varlığın iletișim kurması, grup entegrasyonu sağlaması ve bu anlamda adapta olması ile bir bileșke bulan bir olgudan ibarettir, çünkü herșeyden evvel insan sosyal bir varlıktır ve çevresi ile bütünleșmek ve diyalog içinde olmak mecburiyetinde’dir. Bütün yașam aksiyonun psikolojik yașamın vazgeçilmez öğeleri ile ilintili olduğu anlașıldığında bu olguların suistimal edilmeksizin yașam ile pekiștirilmesi gerekmekte’dir nitekim bu olgu kendisi için bir nevi bir zorunluluktur. Bu olușum aynı zamanda hümen varlik için bir moral kaynagini teskil ettigi gibi kendisini yașamla bütünleștiren yașamın vazgeçilmez bir öğesi olarak’da kendisini belirler. Anlașıldığı gibi psikolojik olarak varlığın kendisini motive etmesi aynı zamanda hayat ile mûcadele etmesinin bir direnci olup beraberinde kendi irade güçlüluğünün dinamik, elzem bir mübadelesi olarak algılanabilir. Bütün bu olgular Psikolojik arenada motive olmanin Hümen varlik açisindan hangi düzeyde önem tașıdığının bir göstergesi olarak bilinmelidir.

  1. Fizyolojik bazda Motivasyon

Form sahibi olmak, bütün aktivitelerinde işlerli hale gelmek ile eşdeğer anlamlɩ bir tümcedir, bu olguda hümen varlığın Artikülasyon bazɩnda motive olmasɩ korporel oriyantasyonu anlamına gelir bu olgu aynı zamanda Ekilibr olduğu anlamını tașır.

Metabolizma bazɩnda insanɩn ortama adapta olmasɩ ve bu anlamda normal bir sindirim sistemi dahilinde kendisini uyumlu hale getirmesi kişinin motive etmenleri arasında’dır.  Tipik bir kompütör örneği gibi kişinin günlük yaşamdaki besin kaynağɩ ile diğer tüm zarüriyet duyulan etmenlerin rutin bir șekilde programlanmasɩ günlük yaşamɩn vazgeçilmez parçasıdır. Bu olusum beraberinde ekilibrasyonu sağlar.

Biyolojik bazɩnda motivasyon :

Biyolojik bazɩnda Hümen varlığın normlara uygun ve düzenli bir yaşam arifesi içinde kendi varlığı açısından motive olmada önem belirten bir yașam kaynağıdır.

  1. Ritmik bazɩnda motivasyon :

Çalɩşmak – dinlenmek – uyumak ve günlük aktivitelerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek insan açısından hayat mübadelesinin yașamla bütünleștirilmesinin bir sistematik olma biçimi ile gündem bulan bir motivasyonu olma anlamını teșkil eder.  Bu olgu yasamin bir koșulu olduğu kadar hayatla mücadele etmenin programları arasında yer edinen bir motivasyonu olarak bilinir.

 

  1. Kültürel bazɩnda motivasyon :

Reel yașam  kültürel etmenler ile bir bileșkenin teminatin’dan geçer. Insanın kültürel bazındaki birikimlerin kendisini yeterli düzeyde sevk ve idare edebilirliliği ile start bulan olgu beraberinde yeterili düzeyde motive olduğu anlamına gelmekte’dir.

NETÎCE OLARAK

Motivasyon herhangi bir aksiyonu yerine getirmek ve bu işlem esnasɩnda ortama uyum sağlamak anlamɩnda olan bir olguyu ifade eder.

Psikolojik ve Fizyolojik bazlarɩnda olduğu gibi, Biyolojik ve Sosyo-Kültürel bazlarında’da insanɩn ortama uyum sağlamasɩ motivasyonu tanɩmlar kavramları arasında bulunur.

Hümen varlığın Îstenilen hedeflere ulaşması beraberinde bir Bilgi, Beceri ve bir, Tecrübeye dayandɩğɩ gibi, aynɩ zamanda ortama uyum sağlamasɩndan’da geçer bir nitelikten ibarettir, nitekim bu olgu insane açısından bir bilinç kaynağı ile mükellef olan bir bütünlüktür.

Bütün bu olgular sosyal bir normu, toplumsal bir yașam standartını gerektirir ve  bu normu üzerinde tașıyan  insanın motive olma üvanı ile mükelleftir.

Bu anlamda motive olmak insanın geleceği ve yașam kalitesi açɩsɩndan çok büyük bir öneme sahiptir.

MEHMET EMİN ASLAN

Psikolog

alanemin@hotmail.com

loading...