Mükemmel Bir Bellek Nasıl İnşa Edilir?/ Psi. Dan. Mehmet Murat ALTAN

Mükemmel Bir Bellek Nasıl İnşa Edilir?/ Psi. Dan. Mehmet Murat ALTAN

İvan Pavlov bir çan çaldığında, bir köpek salya salgılıyordu.

Rus bilim insan İvan Pavlov ‘un yaptığı klasik koşullanma deneyleri davranış örüntülerini açıklamanın yanı sıra, aslında zihnimizin nasıl çalıştığını, zihinsel bağlantıların nasıl oluştuğunu da açıklayan önemli adımlardı.

Daha sonra yapılan çalışmalarla çok daha farklı, işlevsel zihinsel kodlamalar yapıldı. Yapılan bu çalışmalarla belleğimizi kendi sarayımıza dönüştürebileceğimiz iddia edildi.

Peki nedir bu bellek sarayları ve nasıl inşa edilir?

Bellek saraylarını farklı şekillerde inşa eden yöntemler olsa da günümüzde hafıza şampiyonlarının da kullandığı LOCİ Metodu en popüler bellek sarayı inşa yöntemidir.

Loci Yöntemi , hafıza sarayı veya zihin sarayı tekniği diye de geçer, Antik Roma ve Yunan  anlaşmalarında benimsenmiş bir nimonik yöntemidir. Basitçe, bilgi organize etmek ve hatırlamak için görselleştirmeyi kullanan bir hafıza geliştirme metodu. Birçok hafıza müsabakası şampiyonları suratları, rakamları, ve kelimeler listelerini hatırlamak için bu tekniği kullandıklarını iddia ederler. Bu şampiyonların başarıları beyin yapısı veya zeka ile fazla alakası yok, beyinlerinin uzamsal öğrenme ile alakası olan bölgelerini kullanma teknikleri ile alakası vardır. (wikipedia)

Şimdi Loci tekniğinin nasıl çalıştığını inceleyelim;

  1. Adım: Aşina olduğunuz bir konumu seçin (örneğin, mevcut eviniz).
  2. Adım: Şimdi evinizin içinde zihinsel bir yolculuğa çıkın. Her odada duygularınızı düşünmeye çalışın. O anda neler hissettiklerinize odaklanın.
  3. Adım: Her odaya bir parça bilgi yerleştirin ve bir köşeye veya bir yatak gibi fiziksel bir nesneye bağlayın. Örneğin salonda 1453 İstanbul’un fethini kanepeye bir kurdele ile bağlayın.
  4. Adım: Bir konu hakkındaki tüm bilgileri evin farklı yerlerine yerleştirip, Bellek Sarayınızı oluşturun.
  5. Adım: Şimdi son adıma başlayın ve bellek sarayınızın hikayesini yazın. Bu hikaye ne kadar çarpıcı olursa akılda kalması o kadar kolaylaşır. 1453 İstanbul’un fethi örneğine gelecek olursak, kanepeye kurdele ile bağladığınız bilgi aslında için, şöyle bir hikayemiz olabilir.

(Kanepemiz aslısında 1453 kişilik bir savaş gemisi ve şu anda İstanbul boğazından geçiyor. Bu geminin kaptanı tabii ki sizisiniz.)

Zihnimizde oluşturacağımız hikayeler ile bilgiyi ilişkilendirirsek, bilginin hatırlanması o kadar kolay olur. Bilgi hikayenin bir parçası olacağı için aslında bir kendi yarattığımız abartılmış hikayeyi hatırlamış olacağınız.

Hafıza teknikleri, bellek sarayları günümüz dünyasında bir çok kişinin yaşamını kolaylaştırabilir. Özellikle teknolojinin gelişmesi günlük yaşamda karşılaştığımız uyarıcıların sayısını oldukça arttırdı. Bu uyarıcılar rutin yaşamın devamını bile bazen zorlamaktadır. Bu nedenle Loci metodunu salt bilgi depolama yöntemi olarak kullanmanın dışında organizasyon, planlama, öğrenme tekniği olarak da kullanabilirsiniz.

İster Loci metodu olsun isterseniz Tony Buzan’ın Mind Map tekniği olsun yaratacağınız saraylarda ve haritalarda dikkat etmeniz gereken en önemli unsur görsellerle desteklenmiş kelimelerin bir örüntü içinde olmasıdır. Çünkü bilgi zihnimize ne kadar çok uyarıcı ile girerse o kadar kalıcı olur. Görsel, işitsel ve belki de koku uyarıcılarını bile kullanabileceğiniz saraylar yaratırsanız, bilgileri daha etkin bir şekilde kodlarsınız.

Loci metodunu yukarda bahsettiğim şekilde denemeler  geliştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra Tony Buzan’ın hafıza haritaları tekniğini kullanarak da etkin bir zihin haritası oluşturabilirsiniz.

Şimdi Tony Buzan’ın zihin haritasını inceleyelim.

Tony Buzan dünya hafıza şampiyonudur ve internette yapacağınız küçük bir araştırma ile onunla birlikte Türk hafıza şampiyonu Melik Duyar’ın yazdığı kitaplara ulaşabilirsiniz. Melik Duyar aynı zamanda Mega Hafıza Şirketinin sahibi olup, Tony Buzan ile yazdıkları kitaplarla Türkçeye beyin haritaları, zihin haritaları gibi kavramları kazandırmıştır.

Nedir bu zihin haritaları?

Zihin haritaları sadece not tutma sistemi olarak değil, düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde de etkin olarak kullanılmaktadır. Ana konu veya tema merkezde olmak üzere bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantılar anahtar kelimeler ve görsel resim ve şekillerle desteklenmektedir. Elemanları kelimeler, resimler, çizgiler, semboller, renkler ve şekillerdir.

Kelimelerin kollar üzerine önem büyüklüğüne göre dağıtılmış ve belli bir sistem ile görselleştirilmiş haritalara zihin haritaları denir.

Aşağıda sağlıklı yaşamla ilgili düzenlenmiş olan bir zihin haritası göreceksiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zihin haritasına dikkat edecek olursanız, kollar tek renk, kalından uzuna ve esnek olarak çizilmiştir. Kelimeler kalından inceye doğru yazılmış ve her kelime belli bir resim ile ilişkilendirilmiştir. Önemli kurallardan biri ise ince olan kollardan sağ taraftakiler saat yönünde, sol taraftakiler saatin tersi yönünde sıralanmıştır.

Bu tekniğin genel kurallarını sizler için sıraladım. Neden biraz daha araştırıp kendi zihin haritalarımızı yapmıyoruz ki? 🙂

Mehmet Murat ALTAN

Psikolojik Danışman/ Oyun Terapisti

İletişim: psikolojiportali06@gmail.com

Yararlanılan kaynaklar:     1

2

loading...