Ödev Yapmak İstemiyorum, Ödevler Hakkında Veli ve Öğretmenlere Tavsiyeler

Ödev Yapmak İstemiyorum, Ödevler Hakkında Veli ve Öğretmenlere Tavsiyeler

Ev ödevleri, öğretmenlerin okulda işlenen konuları pekiştirmek amacıyla evde yapılmasını istedikleri etkinliklerdir. Amaç okulda öğrenilen konuların tekrar edilmesidir. Çünkü öğrenme faaliyeti ancak tekrarla kazanılır. Ayrıca ev ödevleri çocukların sorumluluk, bağımsızlık ve zaman kullanımı konularında beceri geliştirmelerine de yardımcı olur.

Gelişmiş ülkelerde tekrarlar eğitim müfredatı içerisinde doğal bir şekilde yapılmakta iken, okullarımızda uygulanan müfredatların çok yoğun olması ve her gün yeni konulara geçilmesi nedeniyle pekiştirme amaçlı tekrarların evde yapılması istenmektedir. Bu bağlamda ülkemiz en çok ödev verilen ülkeler arasında üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmış durumdadır.

Ancak,çocuklar için ev ödevleri işkenceye dönebilmektedir. Peki çocuklar neden ödev yapmak istemezler?

 • -Çocukların yaşlarına ve beceri düzeylerine uygun değilse,

  Öğrenciler henüz ödev yapma olgunluğuna erişmemişse,

 • -Ortaokul ve lisede ödev angarya olarak görülüyorsa,

 • -Ödevi neden yaptığını ve kazanımını bilmiyorsa,

 • -Konu okulda tam olarak kavranmamışsa,

 • -Evde dikkatini toplamak da zorlanıyorsa,

 • -Anne veya baba için ödev bir performans göstergesi haline gelmişse ve bu nedenle çocuk baskı altındaysa ödev yapmak istemezler.

Ebeveynler bu süreçte nasıl daha etkili olabilirler?

 • -Okuldan gelen öğrencinin dinlenmesi ve karnını doyurması sağlanmalıdır.

 • -Ödevlerini kendi başlarına yapabilen çocukların yeterlilikleri daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle okuma yazma öğrenilene kadar anne ve babalar gözlemci ve geri bildirimci olarak ödev yapılması esnasında çocuklarının yanında olabilirler. Ancak bu noktada ebeveynlerin sakin ve sabırlı olabilmeleri şart. Sonrasında ise gerekli ortamı sağlayıp çocuk ihtiyaç duydukça sadece ihtiyaç duyduğu kadarına yardım edilebilir. Okulda verilen konuları öğrenen öğrenciler belli noktalar dışında ödevlerini tek başlarına yapabileceklerdir.

 • -Ev ortamında ödev yapma okulda yapılan çalışmalardan daha uzun süre alabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

 • -Evdeki zaman planlanarak çocuğa yardımcı olunmalıdır. Ders çalışma, oyun oynama, yemek yeme ve yatma saatleri önceden belirlendiği takdirde zaman kullanımına bir süre sonra uyum sağlanacaktır.

 • -Ödev kontrollerinde yanlışlarını kendilerine buldurmak daha doğrudur. Çocuğun bilgi eksiği yoksa çocuk tekrar o soru için düşündüğünde zaten cevabı bulacaktır. Ve bu durum onu gerçekten mutlu edecektir.

 • -Ödevler yapılırken molalar verilmelidir. Dikkat süreleri ilkokul düzeyinde çok uzun değildir. Bu ayrıntı gözden kaçırılmamalıdır.

 • -Çocuğun ödev başarısı ailelerin başarı düzeyinin göstergesi değildir. Bu nedenle çocukların başarılı olabilmesi için ödevi anne babalar yapmamalıdır. Ödevler çocuğun kendini geliştirmesi için verilir. Anne ve babanın gelişimi için değil.

 • -Ödev yaparken korkutmak yıldırmak çocuğun tüm eğitim hayatın olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sakin olabilmek şarttır. Eğer çocuğun ödevini yapması esnasında kontrolü yitiren bir ebeveyni varsa sorun , çocuğun ödevi yapamaması değil ebeveynin mükemmeliyetçi, kontrolcü ve tahammülsüz yapısıdır. Ve öncelikle bu ebeveyn tavrı ortadan kaldırılmalıdır.

 • -Eğer tüm düzenlemelere rağmen aksayan durum devam ediyorsa öğretmeniyle görüşmek ve uzman yardımı almak gerekebilir.

Öğretmenler ödev verirken nelere dikkat etmelidir?

Ödevler;

 • -Konunun pekiştirilmesi amacına hizmet etmelidir.

 • ğrencilerin düzeylerine ve yaşlarına uygun olmalıdır.

 • -Ödevin kendi kendine yapabileceği şekilde olmalıdır.

 • lkokul döneminde en çok 40 dakikayı aşmayan ödev ve tekrarlar verilebilir. 8 yaşından önce verilen ödevlerin başarıyla ilişkisi saptanmamıştır. Bu nedenle çocuk belli bir olgunluğa erişene kadar ödev süreli minimumda tutulmalıdır.

 • -Okulda öğrenilenlerle ilişkili olmadır.

 • -Araştırma, deneme, uygulama gerektiren ödevler daha etkilidir. Bilgileri sentezleyebileceği, gerçek hayatla bağlantılı ödevler çocukların öğrenmesini daha çok pekiştirmektedir.

 • -Fazla ödev verilmesiyle başarının elde edilemediği araştırmalarla da ortaya konmuştur. Önemli olan kaç saatte yapıldığı değil etkili ve kaliteli ve düzeye uygun olmasıdır.

 • -Belli aralıklarla geçmiş konuları tekrar edebileceği ödevler olmalıdır. Haftalık veya aylık dönemler öğrenmeyi sağlar.

 • -Öğrencilerin yapmadığı belli olan ödevlere engel olunarak veliler arası rekabet ortadan kaldırılmalı ve çocukların üzerine odaklanılmalıdır.

 

Berna Nazik Köseoğlu

Psikolojik Danışman/Aile Danışmanı

bernanazik@gmail.com

loading...