Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ve Önemi

Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ve Önemi

Bir toplumun bireyleri o toplumun insan sermayesini oluşturmaktadır. İnsan sermayesi, toplumun sorunlarını çözmeye çalışanların bilgi ve becerilerini kapsar. Bu sermaye iki şekilde geliştirilebilir:

• Toplumun, bireyin sahip olduğu bilgiyi daha çok kullanması,

• Daha fazla sayıdaki bireyin toplumun da yararına daha fazla bilgiyi öğrenmesi.

İnsanların doğuştan getirdikleri ve sonradan edindikleri bu bilgi ve beceriler ekonomik değere sahiptir. Dolayısıyla eğitimli insan, toplumun üretim düzeyini yükseltmek, ekonomide yapısal değişiklikler gerçekleştirmek, gelişmiş ekonomilerin düzeyine ulaşmak açısından kalkınmada önem verilmesi gereken bir faktördür. Bu durum insana yatırım yapılmasını gerektirir. İnsana yatırım, eğitim yoluyla iki aĢamada gerçekleştirilir. Birincisi bireyin kendisine ve ailenin çocuğuna yaptığı yatırımdır. İkincisi ise devletin insana yaptığı yatırımdır. Bireye yapılan yatırım onun toplumsal gereksinimler doğrultusunda değişmesine ve gelişmesine yol açar. Böylece teknolojik gelişme, sürekli kalkınma, eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği ile bireysel refah sağlanır. Çocuğun doğduğu andan itibaren yakın çevresinde bulunan bütün bireylerin etkili bir öğrenme ortamını hazırlayabilmesi için erken çocukluk dönemi ile ilgili bilgi, algı ve tutumlarının geliştirilmesi gerekir. Çünkü erken çocukluk eğitimi, eğitimin sürekliliğinde ailenin katılımını şart koşar.

UNICEF

loading...