Otistik Çocuğun Eğitiminde Temel Prensipler

Otistik Çocuğun Eğitiminde Temel Prensipler

Otistik çocukların eğitiminde davranış değiştirme modeline dayalı eğitim programları kullanılır. Bunda da sıklıkla operant koşullanma teknikleri kullanılır. Operant koşullanma tekniklerinin kullanıldığı davranışçı modelde şu basamaklar takip edilir.

1-Çocuğun var olan performansını belirleme ve hangi alanda beceri eksikliği olduğunu saptama.

2-Beceri eksiklikleri belirlendikten sonra bu becerileri kendi içinde alt basamaklara ayırma

3-Alt basamaklara ayrılan beceriler tek tek uygun programlar içinde geliştirilir.

4-Çocuğun verdiği olumlu tepkiler ödüllendirilir.

Otistik çocukların eğitiminde öncelikle öğretilmek istenen ya da ortadan kaldırılmak istenen davranış belirlenmektedir. Gözlenen olumsuz davranışların sıklığının azaltılması ya da olumlu davranışların öğretilmesi ve kalıcı olabilmesinde de yardım ve ödül gibi teknikler kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Otistik çocuğa verilen farklı uyarıcılarda yeni davranış öğrenmesinde etkili olduğu görülmüştür.

Kullanılan teknikler;

Yardım

çocuğun istenilen tepkiyi vermesini sağlamak için kullanılan uyarıcıdır.

A) Fiziksel yardım:Çocuğa bir davranışı ilk öğrenmeye başladığında öncelikli olarak kullanılan yardım şeklidir.Örnek olarak çocuğa “bana bak” uyarısı verildiğinde çocuk göz kontağı kurmuyorsa çocuğun çenesinden tutarak yetişkinini yüzüne bakması ve göz göze gelmesi sağlanır.

B) İşaret yardımı:bu tür yardımda öğretilmek istenene davranış işaretle gösterilir.Örneğin parmak ile işaret teme, başın “evet” anlamında öne arkaya sallanması

C) Sözel yardım:Yeni bir davranışın kazandırılmasında kullanılan uyarıcının daha açıklayıcı olarak çocuğa iletilmesidir.Örnek olarak çocuğa verilen “topu kutuya at” uyarısı “topu kutunun içine at” şeklinde daha açıklayıcı verilebilir

Bu yardımlar kullanılırken en önemli noktalar; yardımın etkili olması ve çocuk beceriyi kazandıkça yardımın azaltılmasıdır.

Ödül

Çocuğun işbirliğine yönelik bireysel çabaları mutlaka pekiştirilmelidir.Fakat kısıtlı sayıda ilgisi ve becerisi olan Otistik çocuklarda etkili olabilecek ödüller şunlardır;

Çocuğun sevdiği cola cips çikolata gibi ödüller en etkili ödüller ararsındadır.

Çocuğun istenilen davranışı yaptığı zaman öpülmesi, kucaklanması “aferin” “çok güzel yaptın” gibi övgüler duyması sosyal ödülleri oluşturur.

Parka gitmek kitap okumak müzik dinlemek gibi çocuğun hoşlandığı etkinlikler ise etkinlik ödülleridir.

Bu ödüllerin etkili olmasını sağlamak için mümkün olduğunca bu ödülleri istediği zaman elde etmesi kısıtlanmalıdır.Böylece çocuk istenilen davranışı göstermekle ödül alma arasındaki, ilişkiyi daha kolay kuracaktır.Uygun tepkiyi verir vermez anında ödül verilmelidir.

Otizm;konuşmada gecikmenin olması veya gelişmemesi, ilgi alanında sığlık, insanlar ile ilişki kurma yerine cansız nesnelerle ilgilenme, yaşıtlarıyla oyun oynamama ve tekrar edici basmakalıp davranışlarda bulunma ile kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur

muratpdr.blog.com

loading...