PDR Mezununun Çalışma Hayatında Kullanacağı Temel Ölçekler Ve Testler

PDR Mezununun Çalışma Hayatında Kullanacağı Temel Ölçekler Ve Testler

Psikoloji biliminde ortaya konan yeni teoriler ve sanayileşme ile gelişen yeni meslek dalları rehberlik hizmetinin sürekli gelişmesini sağlamıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetinde kişinin kendisini daha iyi tanıması, istekleri, yetenekleri ile seçeceği meslek arasında uyum veya uyumsuzluk durumları araştırılmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetinde kullanılan temel ölçekler ve testler:

*Soru Listesi
*Anket
*Otobiyografi
*Gözlem
*Vak’a Kaydı
*Arzu Listesi
*Birer Cümle Tamamlama Testi
*Zaman Cetveli
*Problem Tarama Listesi
*Başarı / Kabiliyet Karşılaştırma Tablosu
*Değerlendirme Cetveli
*Ev Ziyaretleri
*Sosyometri
*Vaka incelemesi
*Vaka-Temsili
*Sosyodrama
*Psikodrama
*Burdon Dikkat Testi
*Snellen Göz Tarama Testi
*Stanford Binet Zeka Testi
*Leiter Zeka Testi
*Wisc-r
*WNV
*Kabit-2
*Denver
*Cattell Zeka Testi
*Porteus Labirentleri Testi
*Bir İnsan Çiz Testi
*Bir Aile Çiz Testi
*Bir Ev Çiz Testi
*Bir Ağaç Çiz Testi
*Çocuklar İçin Dikkat Ölçeği
*Çocuk Denetim Odağı Ölçeği
*Çocuklar İçin Anksiyete, Depresyon, Hiperaktivite Ölçeği
*Algılanan Aile Desteği Ölçeği
*Anne Baba Tutumu Envanteri
*Conners Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği
*İlişki Bağlanma Ölçeği
*Benlik Tasarımı Envanteri
*Çoklu Zeka Envanteri
*Holland Mesleki Yönelim Testi
*Kuder İlgi Envanteri
*Mesleki Eğilim Belirme Envanteri
*Mesleki Olgunluk Ölçeği
*Mesleki Yönelim Belirleme Envanteri
*ABKÖ
*Başarısızlık Nedenleri Anketi
*Kimdir Bu
*Kime Göre Ben Neyim
*Otobiyagrafi
*Öğrenme Güçlüğü Belirtme Tarama Envanteri
*Öğrenme Stilleri Envanteri
*Sınav Kaygısı Ölçeği
*Frankfurter Dikkat Testi
*Kelime Söyleşi Testi

loading...