Ruhumuzu Nasıl Besleyebiliriz?

Ruhumuzu Nasıl Besleyebiliriz?

İnsan; biyolojik, fizyolojik ve psikolojik bir varlıktır. Nasıl ki insan, yaşamını devam ettirmek için yiyecek içecek gibi biyolojik faktörlere; hava, su gibi fizyolojik maddelere ihtiyaç duyuyorsa sağlıklı bir psikolojik yapıya sahip olmak için de çeşitli duygu durumlarına ihtiyaç duyar. Dengeli bir ruh durumuna sahip olmak için öncelikle ruhun nelere ihtiyacı olduğunun bilinmesi gerekir. İnsanın varoluşundan beri ikinci plana atılan “ruh” kavramı aslında fizyolojik ve biyolojik varlık ile eş değer öneme sahiptir. Ruhla bedenin ayrı düşünülmesi olanaksızdır. Günümüzün zorlayıcı yaşam koşulları (yüksek maddi beklentiler, yetişme-yetiştirme kaygısı, işsizlik, vb.) içerisinde insan, ruhsal tatmini neredeyse aklından bile geçirmez. Oysa ki başarılı ve sağlıklı bir yaşam için, dengeli bir uyum şarttır. Bu uyumu en iyi Dünya Sağlık Örgütü’nün “sağlık” tanımı ifade eder. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlar:

Sağlık: Sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

Bu tanımdan yola çıkarsak insan; ruhunu şu yollarla besleyebilir:

  • Kişi önce kendini tanımalıdır. Dünyadaki yerini, geleneğini, kültürünü tanıyarak bunları benimsemelidir. Ruhun varlığını kabul etmek için “aidiyet” duygusunun hissedilmesi gerekir. Bu da kişinin kendisini ve çevresini tanımasından geçer.
  • Dini bir inanca sahip olmak. Yapılan birçok araştırma bir dini inanca sahip olmanın, insanın mana dünyasına sayısı şey kattığını gösteriyor. İslamiyeti ele alırsak; dua etme, namaz kılma gibi dini ritüelleri yerine getirme insanın duygu dünyasına hitap eder.
  • Okumak denince akla sadece popüler kitaplar gelmemelidir. Özellikle Türk ve Dünya klasikleri, tasavvuf edebiyatı eserleri dikkat çektikleri farklı yaşam ve yaklaşımşlarla geniş bir dünya görüşü oluşturulmasına yardımcı olur.
  • Seyahat etmek: Yeni yerler yeni kültürler tanıma insana bütüncül bir bakış açısı kazandırır. Ayrıca ikamet ettiği yerden uzaklaşmak kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur.
  • Hobiler edinmek. Herhangi bir kaygı gütmeden uğraşılan hobiler, bireylerin serbest zamanlarını değerlendirmesinin yanında zihinlerini meşgul eden şeylerden arınmalarına yardımcı olur.
  • Sağlıklı bir sosyal çevreye sahip olmak. Kişilerin günlük hayatlarında ya da özel hayatlarında duygularını paylaşabileceği, güvendiği-güvenildiği bir ortamının olması, kişinin kendine saygı duymasını sağlar ayrıca yalnızlık psikolojisine girmesini önler.

Funda Kırat

loading...