Şizofrenide Ergoterapi Yaklaşımları

Şizofrenide Ergoterapi Yaklaşımları

Ergoterapi, kişinin rahatsızlığına, engellerine ve problemlerine karşı, direkt problemi çözmeye veya çevre koşullarını kolaylaştırmaya yönelik sayısız tedavi yöntemlerini kullanır. Bu yazımızda şizofren hastalarda kullanılan yöntemleri açıklayacam.

1.Tekli terapiler : Amaçlanan hedefler :

a. Önceki temel becerileri korumak

b. Duygusal bağlamda güçlendirmrek ve kendi değerini bilebilmeyi kazandırmak

c. Verbal (sözel) ifade kabiliyetini güçlendirmek

d. Kişileri doğru algılama ve tanıma yetisini güçlendirmek

e. Zihinsel yetileri (ör: konsantrasyon ve düşünme) iyileştirebilmek

f. Kendi vücut bakımını, yaşamsal günlük ihtiyaçlarını becerebilme alanında iyileştirme çalışmaları

g. Aktiviteler ve hobi kazandırma calışmaları

2.Grup terapileri : Tekli terapilerdeki çalışmaların daha derinlemesine ve ayrıntılı olarak uygulanmasını içerir 

a. İletişim sağlamada ilerlemek

b. Sosyal davranışlarda gelişmek

c. Sorunlarla başa çıkmayı öğretmek

d. Sınırlarını ve sınırları öğrenmek

e. Zorluklara karşı tolerans sınırını yükseltmekte.

Şizofreni Hastalarında Kullanılan Ergoterapi Yöntemleri :

a. Kompetenz merkezli (yapilan isin niteligi) tedaviler: Bu yaklaşımın şizofreni gösteren hastalar üzerinde pozitif etkileri mevcut olup duygusal, sosyal ve motor yeteneklerde iyileştirmeleri içerir.

b. İfade merkezli tedaviler: Bu uygulama içinde, refleksiyon (feedback) bölümünde ör: hasta tarafindan yapılmış bir resim üzerinden yola çıkılarak) hastanın isteklerini algılama ve kendi değerine bilmeye yönelik çalışmalar içerir)

c. Bilgisayar programı ile uygulanan tedaviler: Bu konuda uzman ergoterapistler tarafından uygulanan bir yöntemdir. 52 farklı, 3 aşamalı uygulamalar birlikte tüm tedavi süresince uygulanabilir . Hastalara, sırası ile konsantrasyon, işlem, reaksiyon, strateji, hafiza, hesaplama ve mantık alanlarında tekrarlarla zihinsel jimnastik yaptırılarak amaçlanan hedeflere ulaşılmaya çalışılır.

ZEYNEP SOYSAL

Ergoterapi 2.Sınıf Öğrencisi

PPHA (Psikoloji Portalı Haber Ajansı)

loading...