Şizoid Kişilik Bozukluğu/ Psk. Dan. Nazmi KIRELLI

Şizoid Kişilik Bozukluğu/ Psk. Dan. Nazmi KIRELLI

BELİRTİ VE BULGULAR

Şizoid kişilik bozukluğuna sahip kişiler başkalarına özlem duymadan tek başlarına bir yaşam sürerler. İçe dönüklük ve soğuk davranmak başlıca duygusal özellikleridir. Eğlenmekten ve sosyal çevreye dahil olmaktan kaçınırlar Karşısındakilere karşı mesafelidirler.Başkalarıyla olduklarında kendilerini rahat hissetmezler ve göz ilişkisi kurmazlar.

Olayların komik yanlarıyla hiç ilgilenmezler.Başkalarının yanında gereksiz ciddi tavır sergileyebilirler.Özellikle ilgilerini çeken şeyler cansız nesneler,doğaötesi kurgular ya da felsefî kurgular olabilir.Hayvanlara karşı büyük bir bağımlılıkları olabilir.Cinsellikleri basit düşlemleriyle sınırlıdır.Erkekler genelde bekar kalırlar.Kadınlar ise pasif bir tutumla evlenmeye katlanabilirler.Birinci derece akrabaları dışında yakın arkadaşları yoktur.Övgülere ya da yergilere aldırmazlar

Toplumun %7,5’unda görüldüğü öne sürülmektedir. Şizofrenik yakınları olanlarda daha sık görülür.Erkeklerde daha sık görülür.

Ortaya çıkmasında genetik etkenler olabileceği gibi çocukluk dönemindeki bozuk aile ilişkileri de etkili rol oynamaktadır.

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN YERLEŞİK DÜŞÜNCELERİ

Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü hiç önemli değil.

Benim için özgür olmak ve başkalarından bağımsız olmak çok önemli.

Bir şeyi kendi başıma yapmak, başkalarıyla yapmaktan daha çok zevk veriyor.

Benim durumumda yalnız kalmak çok daha iyi.

Neye karar vermem gerektiği konusunda başkalarından etkilenmem.

Başkalarıyla yakın ilişki kurmak benim için önemli değildir.

Benim kendime özgü amaçlarım ve standartlarım var.

Benim özel hayatım başkalarına yakın olmamdan çok daha önemli.

Başkalarının ne düşündüğü beni hiç ilgilendirmiyor.

Başkalarının yardımı olmadan,ben tek başıma olayların üstesinden gelebilirim.

Başkalarına yapışıp kalmaktansa yalnız başına kalmak isterim.

Başkalarına güvenemem.

Ben işin içine karışmadıkça başkalarını kendi amaçlarım için kullanabilirim.

İlişkiler karmakarışık ve insanın özgürlüğünü elinden alıyor.

TEDAVİ

Davranışı değiştirmek için kognitif davranışsal terapi tasarlanabilir.Ayrıca antipsikotik ilaçlar kayıtsızlık duygularını tedavi etmek için doktor tarafından verilebilir.

Sağlıklı günler dilerim…

Yardımcı Kaynak : Kişilik Bozuklukları,2014 – Prof.Dr.Ertuğrul Köroğlu , Sinan Bayraktar

Nazmi KIRELLI

Psikolojik Danışman

loading...