Takviye edici gıdaları 2-4 yaş arası çocuklar kullanabilecek!!!!

Takviye edici gıdaları 2-4 yaş arası çocuklar kullanabilecek!!!!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle tüketici sağlığını ciddi etkileyecek bir karara imza attı. Yeni yönetmeliğe göre 2-4 yaş grubu çocuklarda takviye edici gıdalar kullanabilecek.

Ziraat Mühendisleri Odası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 21 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tüketici sağlığını ciddi anlamda etkileyecek ve takviye edici gıdanın üretimi, ithalatı ve ticaretini yapanların faaliyetlerini kolaylaştıracak değişiklikler yaptığını duyurmuştu. Buna ilişkin yazılı açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası, yapılan yönetmelik değişikliği ile aralarında konusunda uzman bilim insanlarının da bulunduğu Takviye Edici Gıdalar Komisyonun ‘Herhangi bir ürünün takviye edici gıda olup olmadığının kararını vermek ve risk değerlendirmesini yaparak değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak’ şeklindeki öncelikli görevinin daraltılarak işlevsiz hale getirdiğini belirtti..

‘Meydana gelecek olumsuzlukları kim üstlenecek’

Ziraat Mühendisleri Odası yaptığı açıklamada şunlara değindi: “Komisyonun görevleri arasına ‘2-4 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Takviye Edici Gıdaların Onay Başvuruları İle İlgili Değerlendirme Yapmak ve Değerlendirme Sonucunu Bakanlığa sunmak ‘şeklinde bir ekleme yapılarak, 2-4 yaş çocukların takviye edici gıda kullanmalarının önü açılmıştır. Ayrıca takviye edici gıdaların ithalatı esnasında üretici firmalardan istenen belgeler de azaltılmış, en önemlisi de analiz raporunun istenmesi gerekliliği ortadan kaldırılmıştır. Gıda işletmecilerine, kullanımına kısıtlama getirilen takviye edici gıda bileşenleri konusunda belirlenen limitlere uyum sağlamaları için 2 yıl süre verilmiştir. Bu hüküm sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırmaktadır. Riskli ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir bileşen için, iki yıllık bir sürede uyum sağlanması imkanı verilmesi, piyasada olan ürünleri tüketici kullanmaya devam edecek anlamına gelmektedir. Bu durumda, meydana gelebilecek olumsuzlukların sorumluluğunu kim üstlenecektir?”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası yeni yönetmeliğin yaratabileceği riskleri şu şekilde sıraladı:

* “Takviye edici gıdaların gerçek besinlerin yerini tutmayacağı bilinmeli, uzman tavsiyesi olmadığı sürece, sağlığa faydalı olduğu düşünülerek takviye edici gıdalar kullanılmamalıdır.

* 2-4 yaş çocuklara yönelik takviye edici gıdalara izin verilmemeli, daha büyük çocuklar için de mutlaka katkısız üretim tercih edilmelidir.

* Takviye edici gıdaların üretimi ve ithalatı aşamasında mutlaka risk değerlendirilmesi yapılmalı ve klinik çalışmalar sonrası ürünün güvenilirliğini gösteren analiz raporları istenmelidir.

* Takviye Edici Gıdalar Komisyonu’nda tüketici örgütleri, Türk Tabipler Birliği ve TMMOB`ye bağlı ilgili odalardan temsilciler de yer almalıdır. Komisyonun bilimsel çalışmalar ışığında şeffaf ve tarafsız çalışması sağlanmalı ve karar verme yetkisi artırılmalıdır.
* Yazılı ve görsel basında, takviye edici gıdaların her türlü hastalığı önleme ve iyileştirici etkisinin olduğuna dair haberlere son verilmeli ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

* Takviye edici gıdaların bileşiminde yer alan maddelerin etkileşimleri ile ilgili risk değerlendirmesi, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliği içinde yapılmalı; insan sağlığına etkileri tespit edilmeli ve bu değerlendirmeden sonra onay verilmelidir.

* Takviye edici gıdalar Bakanlıkça izin verilen, belirli standartlara sahip uygun yerlerde ve bu konuda eğitim almış kişilerce satılmalıdır”

1_jinha_logo_b_tr

loading...