Tasavvufta Zaman Yolculuğu/ Öz’ün İfadesi

Tasavvufta Zaman Yolculuğu/ Öz’ün İfadesi

Tasavvufa göre geçmiş, şimdi ve gelecek yoktur. Tek bir an vardır ve her şey olup bitmiştir. Dünya ya hatırlama yeridir Teklik bilincine göre varsaydığımız her nesnenin özünde ki her zerresi aslında bütünü özünden başkası değildir. Bizim sınırlı algı kapasitemiz zamanı geçmiş, şimdi ve gelecek olarak ayırır. Bu da bir bakıma yaşamış olduğumuz anların kıyası ile ortaya çıkar.
Zaman kavramı görecelidir.  Bir olay gerçekleşirken bu olayın diğer olasılıklarının sanal olarak gerçekleştiği varsayılan yerlere paralel evreler adı verilmiş. Bu yüzdendir ki veli ve evliyalar aynı anda farklı yerlerde görünebilir. Çünkü onlar bizler gibi geçmiş, şimdi ve geleceğe tabi olmadan anda yaşamayı deyim yerinde ise uyanmayı başarmışlardır.
Kur’an da 7 uyurlar, zülkarneynin seyahatleri Hz Süleymanın göz açıp kapayıncaya kadar Belkısın tahtını farklı bir kentten getirilmesini okuyabilirsiniz. Bilimsel açıdan bakarsak, bir uzay gemisi oluşturup kara deliklerin çekim hızından etkilenmeden zamanda yolculuk yapılabilmesi bugün için çok uzak kavramlar.
Kişi Kur’anda bildirilen halife tanımına uygun çalışmalar yaptı ise o tek anda tüm geçmişler yaşanmıştır ve bilinç boyutunda bu bilgilerin tamamı yer alır. Kişinin yapacağı bilinç sıçramaları ile zihninde bu bilgiler görüntü ve ses şeklinde suretlere bürünerek açığa çıkar. Halife olması sebebiyle Tek’in tüm manalarını ortaya çıkarabilme yetisine sahip olacağı içinde kendinden kendini ve evreni seyreder.
Özetle bunlar bedensel olarak değil, yani bir uzay gemisi ile seyahat edilerek değil bilinç mertebelerinde kişinin özüne yapacağı yolculukta bilinç sıçramaları ile gerçekleşir. Kişi özünde ki bilgileri açığa çıkarmayı çözmeyi başardığında, tayyi mekan, tayyi zaman ve astral seyahatleri düşünsel olarak bilinç boyutunda gerçekleştirebilir.
Bu bilinç boyutunda ki zaman an dır. Yani dehr dir. Bu zamansız mekansız, sonsuz, sınırsız nedenselliğin yaşanmadığı hiçlik halinin yaşandığı yerdir.

Yazar: Öz’ün İfadesi

loading...