Travma Sonrası Stres Kız ve Erkek Beynini Farklı Etkiliyor

Travma Sonrası Stres Kız ve Erkek Beynini Farklı Etkiliyor

Travmatik strese maruz kalan kız ve erkek çocukların beyninin bundan farklı şekilde etkilendiği ortaya çıktı. ABD Stanford Tıp Fakültesi’nden bilim adamlarının araştırmasında travma sonrası stres bozukluğu bulunan gençlerde, vücuttaki işaretleri tespit eden, duyguları ve empatiyi yönlendiren beynin insula adı verilen bölgesinin bir bölümünde kız ve erkeklerde yapısal farklılıklar saptandı.

Araştırmanın başındaki bilim adamı Victor Carrion, insulanın  travma sonrası stres bozukluğunun gelişiminde kilit rol oynadığının görüldüğünü belirtti.

Carrion, kız ve erkeklerin beyinlerinde farklılıklar belirlenmesinin cinsiyetler arasında  travma belirtilerindeki farklılığı açıklamaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

Bilim adamları zeka düzeyi benzer, 9-17 yaşındaki 59 katılımcının beyin görüntülerini inceledi. Katılımcılardan 30’unda (14 kız, 16 erkek) travma belirtileri vardı. 15 kız ve 14 erkekten oluşan kontrol grubundakiler ise bu belirtilere sahip değildi.

Beyin görüntülerinin incelenmesinden sonra kontrol grubundaki kız ve erkeklerin beyin yapısında fark bulunmadığı belirlendi.

Travmaya maruz kalan gruptakilerde ise insulanın anterior sirküler sulkus adı verilen bölümünde farklılıklar görüldü. Travma geçiren erkeklerde kontrol grubuna kıyasla beynin bu bölgesinin daha fazla hacme ve yüzey alanına sahip olduğu anlaşıldı.

Travma geçiren kızlarda ise bu bölgenin hacmi ve yüzey alanının diğer kız grubundan daha küçük olduğu saptandı.

Bilim adamlarından Megan Klabunde,  travma geçiren gençlerle ilgilenenler için cinsiyetler arasında fark olduğunu bilmenin önemine işaret ederek farklı tedavi yaklaşımlarının daha faydalı olabileceğine dikkati çekti.

Klabunde, insulanın normalde çocukluk ve gençlik döneminde değiştiğini, çocuklarda insula hacminin daha küçük, gençlerde ise daha büyük olduğunu ancak araştırma sonuçlarının travmaya bağlı stresin travma sonrası stres bozukluğu geçiren kızlarda insulanın yaşlanma hızını artırabildiğini de gösterdiğini vurguladı.

Ayrıca Klabunde, bazı araştırmaların yüksek stres düzeyinin kız çocuklarında erken ergenliğe neden olduğunu gösterdiğini de hatırlattı.

Bilim adamları travmanın kız ve erkeklerin beynini farklı etkilediğinin bilinmesinin doktorlara faydalı olacağını, cinsiyete özgü tedavilerin uygulanabileceğini belirtti.
Kaynak: Gerçek Bilim

loading...