Tüm Boyutlarıyla Korku Ve Panik/ Psikolog Mehmet Emin ASLAN

Tüm Boyutlarıyla Korku Ve Panik/ Psikolog Mehmet Emin ASLAN

Anahtar Kelimeler : Stres, Nevroz, otokontrol, tromatizm, Depresyon, Refülmen, dezekilibr, Emosyon…

TANIMI

Korku ve panik Hümen varlığa çevreden, Aile ortamından veya herhangi bır sebepten dolayı tekabül olunan bir baskɩ unsurudur. Bu olgu karşısında Hümen varlık tamamen etki altında kalmış olup otokontrolünü kaybatme riskini yaşamakta’dır.

OLUŞ BÎÇÎMÎ

Korku ve Panik olayı Herhangi bir sebepten ötürü Hümen varlığa tekabül olan ve kendisini etki altında  bırakan psikolojik bir olgudur.

PSÎKOLOJÎK BOYUTU

Korku ve Panik olayɩnda hormonal sistemin dezekilibr oluşu kişi üzerinde anormal bir kompozisyona dönüşmesi yanında, insanɩn kendi oto-kontrol mekanizmasɩnɩ kaybetme riski olayı psikolojik konjonktür’de önem teşkil etmekte’dir. Bu olguda Sistem nervö periferik normal bazɩndan çɩkıp gelişigüzel bir işleyiş konumuna dönüşür ve bu oluşumdan kaynaklanan tansiyon birikimi hümen varlığı  olumsuz yönden etkileyerek refüle olmasɩna yol açar ve bu pozisyonda kişi normal düzeydeki kontrolünü kaybedip istenmeyen İrade dışı bir konum arz eder.

Korku olayɩndaki bir diğer psikolojik boyut kişinin istenmedik bir durum karşɩsɩnda paniğe kapılmasɩ olayıdır. Bu olguda karşısında kişi ani ve tepkisel etmenlere sebebiyet verebilecek bir takɩm davranɩşlarɩn içerisine girer. Korku ve Panik bu olayın önemli boyutunu ortaya koyan bir etmen olarak bilinir.

FÎZYOLOJÎK BOYUTU

Korku olayɩna tekabül olan insanın ritmik olayındaki anomalite normalɩn üzerinde bir kalp atɩşɩ ile kendisini ifade eder nitekim bu oluşum ile birlikte kişinin korporel bazında fizyolojik bir titreme meydana gelir. Bu durum karşısında olagelen Tansiyon yükseltisi birey üzerinde bir korku olayı olarak kendisini ifade ederken,  ten ve renk değişimine tekabül oluşu olayın bir diğer boyutunu ortaya koymakta’dır.

NÖRO-BÎYOLOJÎK BOYUTU

Ocytocine hormonun amiygdal biçimlenişi ve akabinde olagalen biyolojik hazɩmsɩzlɩk sebebiyle kişi üzerinde Nöro-biyolojik bir hazɩmsɩzlɩk meydana gelir ve bu durum karşɩsɩnda insan tipik bir dezekilibrasyon ile karşɩlaşɩr. Bu olguda insane Nörotransmotor ve Nödronealin bazɩnda bir anomalite ile mükellef olur.

KORKU VE PANIĞIN ORTAYA KOYDUĞU ETMENLER

Nevrotik, Fobik, Asosyal, Atipik hareketler Korku ve Panikten kaynaklɩ olagelen belli-başlɩ bazı psikolojik rahatsızlɩklar arasɩnda’dɩr. Korku ve panik olayɩnda iletişim dahil. Sosyal ve toplumsal yaşam resitalindeki kopuş ile tipik izolasyon, içine kapanɩklɩk kişi açɩsɩndan önem arz eden belli başlı bazı semptomatik vakalardır. Korkuya kapɩlan kişinin geceleyin uyuyamamasɩ, korkulu rüyalar görmesi, yemekten kesilmesi, geceleyin ani çığlıklar ile yatağından kalkɩşlarɩ korkunun tehlikeli boyutlarının insan sağlɩğɩ açɩsɩndan ne denli tehlikeli olduğunu açɩklar nitelikte’dir.

KORKU VE PANÎK OLAYINDA TEDAVÎ ALTERNATIFLERÎ

Korkuyu bertaraf etmenin ilk başlangɩcɩ psikolojik konsultasyonlar’dɩr. Korkuya kapɩlan kişiye yönelik Psikolog tarafından verilecek olan psikolojik destek ile korkuyu minimize etmek ve nihayetinde bertaraf etmek mümkündür.

Relaksasyon ve diğer bazı teknik ve metodolojik konsultasyonlar bu olgunun bir diğer boyutları arasında’dır.

MEHMET EMİN ASLAN

Psikolog

alanemin@hotmail.com

loading...