Üvey Ebeveynli Aileler Ve Çocukları/ Psikolojik Danışman Mehmet Murat ALTAN

Üvey Ebeveynli Aileler Ve Çocukları/ Psikolojik Danışman Mehmet Murat ALTAN

Üvey ebeveynler toplumun yargıları ve onlara yüklenen gerçek dışı bekleri arasında yoğun bir stres ve kamu vicdanında bir muhakeme ile cebelleşirken, çocuklarda üvey ebeveyne karşı geliştirdikleri duygular ve öz ebeveynlerine olan duyguları arasında kalmaktadır. Yaşanan bu durum ilişkinin her iki tarafını da hem kendi olumsuz etkilerken özellikle çocuklarda kısa dönemde oluşturduğu kötü etkileri yok etmek mümkün olmamakla birlikte uygun davranış örüntüleri ve sevgi dolu bir ilişki ile en aza indirgenebilir.
Ailede yaşanan boşanma veya ölümle birlikte tek ebeveynlik durumu her ne kadar yeni bir evlilik ile ortadan kalkmış gibi görünse de Gelişim psikolojisi uzmanı Helen Bee’nin söylediği gibi Tek ebeveynlerin yeniden evlenmelerinin, tek ebeveyn olmanın sıkıntılarından bir an önce kurtulmak anlamına gelmediğidir. Aileye yeni bir ebeveynin katılması genellikle aileyi ekonomik olarak rahatlatsa da kısa sürede stresörleri azaltmadığı ve aksine genellikle kısa süreli stres kaynaklarını arttırdığı gözlenmiştir. Bu stres kaynakları ebeveynlerden, çocuklardan ve toplumdan kaynaklanabilir. Önemli olan sorunların kaynaklarını uygun şekilde tespit edip, aile sağaltımını ona göre planlamaktır.
Boşanmanın veya ölümün olduğu ailelerden aile içi roller tekrar yapılanmakta ve yeni bir ebeveynin aile katılması durumunda rollerin karmaşası çocuklarda stres yarabilmektedir. Mesela annenin ölümünden sonra ailede farklı sorumluluklar alan bir kız çocuğu yeni anneye rolünü kaptırmak istememekte bilakis mevcut rolünü ölen annesinden devraldığını düşünerek bunu kutsamaktadır. Bu nedenle yeni bir ebeveynin aile dahil olduğu durumlarda rol geçişlerinin yumuşak bir şekilde yapılması daha olumlu olmakla birlikte, yeni ebeveyn ve çocuğun ilişkisinde de pozitif bir etki yaratacaktır.
Toplumsal baskı ve toplumsal vicdanın yeni ebeveynde yarattığı temel düşünce maalesef ki şöyledir; ‘Eski ebeveynin boşluğunu çocuğa aratmamalıyım’, ancak bu hiçte gerçekçi olmayan fikir yeni ebeveynde ciddi bir stres yaratacak ve çocuk ile kuracağı ilişkiyi her halükarda etkileyecektir. Bu konuda Atalay Yörükoğlu’ nun şu cümlesini hatırlatmak isterim: Üvey anneye yöneltilen bu önyargıların ‘ üvey anneden öz annenin yerini almak gibi bir insanüstü görevi üstlenmesinin beklenmesi’ toplumda vardır. Cümledeki insanüstü tanımlaması bence oldukça önemlidir. Çünkü ikiz kardeşimiz bile olsa birinin yerini bırakın evlilikte normal hayatta bile 1 saatliğine almamız mümkün değildir. Bu gerçekten insanüstü bir beklenti olmakla birlikte maalesef toplumsal şemalarımızdan biridir.
Gerek toplumsal baskı gerekse aile içi rol dağılımından dolayı üvey anne olmak her zaman için üvey baba olmaktan zordur. Çünkü annelik çocuğun veya çocukların bakımını üstlenmeyi ve çocukla yakın ilişkiler kurmayı gerektirir. Bunun yanı sıra üvey anneye sahip olan çocuklarla, üvey babaya sahip olan çocukların oluşturduğu bir araştırma sonucuna göre, üvey anneye sahip olan çocukların saldırganlık eğilimlerinin ve kendini algılama biçimlerinin daha olumsuz olduğu sonucuna varılmıştır.
Üvey Anne ve Babalara Tavsiyeler
• Sağlıklı bir ailede olması gereken en önemli unsur, ailenin her bireyinin, mutlu bir aile için çaba harcamasıdır. Mutluluğun yazıldığı kadar kolay elde edilen bir kavram olmadığını biliyorum ama mutluluk için harcanan her emeğin pozitif geri dönüşlerinin olacağına eminim.
• Yeni bir evliliğin ve üvey ebeveynliğin zor bir süreç olduğu bilinci ile yeni bir aile kurmak ve bu kurumun getireceği sorumluluklara hazır olmak önemlidir.
• Üvey ebeveynlik zor bir süreçtir ve bu zorlukları çözümlemek için gönüllü olmanız gerekmektedir. Bu gönüllük durumunu gerek eşinizle gerekse çocuklarla paylaşmalısınız. Onlar sizin çabanızı ve bunu yürekten yapmanızı görüp, takdir edecek ve size yardımcı olacaklardır.
• Tutarlılık ister biyolojik ebeveynleri ile yaşan çocuklarda isterse de biri biyolojik diğeri üvey ebeveynle yaşayan çocuklarda oldukça önemlidir. Bu nedenle eşinizle ortak bir tutum içinde olmalısınız. Tutarlı yeni bir aileye çocuk daha çabuk uyum sağlayacaktır.
• Aile içinde demokratik yaklaşımı benimsemek ve en önemlisi çocuğun o ailenin önemli bir üyesi olduğunu hissettirmek süreci kolaylaştıracaktır. Biyolojik ebeveynin çocuğa olan sevginin değişmeyeceğini ona anlatması ve yeni oluşan ailede onun önemli bir yerinin olduğunu söylemesi gerekmektedir.
• Boşanmış ailelerdeki en önemli sorunlardan biride çocukla yaşamayan ebeveynin aile içinde kötülenmesidir. Bu önemli unsur oldukça önemlidir ve asla çocuğun uzaktaki ebeveyni kötülenmemelidir. Çünkü çocuk özlem duyduğu birinin kötülenmesini asla istemez.
• Yine aynı şekilde çocuktan uzak olan ebeveyninde çocuğun yeni ailesini kötülememesi ve her iki tarafında çocuğun mutluluğu için işbirliği yapması oldukça önemlidir.
• Yeni ebeveynin, çocuğun biyolojik ebeveynlerinin işbirliği yapmasına karışmaması aksine onları olumlu yönde teşvik etmesi, çocuğun mutlu olmasını sağlayacaktır.
• Her sosyolojik olayda olduğu gibi yeni kurulan bu aileyi de toplumdan bağımsız düşünemeyiz. Toplumda ön yargılarını bir kenara itip bu ailelerin ve özellikle çocuğun mutluluğu için durumu normalleştirmeli ve çocuğun çevresi çocuğu motive edeceği bir dil kullanmalıdır.

Mehmet Murat ALTAN

Psikolojik Danışman/ Oyun Terapisti

İletişim: psikolojiportali06@gmail.com
loading...