Wisc-r Testi ve Uygulayıcı Eğitiminin Süreci

  Wisc-r Testi ve Uygulayıcı Eğitiminin Süreci

  Eğitimde Katılımcılara WISC-R zeka testinin içeriği ve uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında WISC-R zeka testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak.

  Wisc-r nedir ?

  Wısc-r testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış en çok kullanılan zeka testidir. Sözel ve performans testleri toplam 12 alt testten oluşmaktadır.6-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanmaktadır.

  A) Sözel
  1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
  2- Benzerlikler;Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
  3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
  4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
  5- Yargılama;Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
  6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir

  B) Performans
  1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
  2-Resim Düzenleme;Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
  3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
  4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
  5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
  6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. *Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

  Wisc-r Uygulayıcı Eğitim İçeriği

  -Testin kullanım amaçları ve alanları,

  -Test öncesi standart yapılması gereken değerlendirmeler,

  -Form ve test malzemelerinin tanıtımı,

  -Alt testlerin sözel olarak anlatılması,

  -Puanlamanın anlatılması,

  -Test puanlamasının pratik edilmesi,

  -Test sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilecek belirgin kriterlerin verilmesi ve yorumlama becerisinin kazandırılması,

  -Gerçek bir uygulama izleme,

  -Rapor yazmanın anlatılması,

  -Raporlamada dikkat edilecek kriterlerin verilmesi, rapor örneklerinin sunulması ve raporlama becerisinin kazandırılması.

  http://mindengineers.co/wiscruygulayici/

  loading...