Zeka Tiplerinin Ev Ödevleri İle İlişkisi

Zeka Tiplerinin Ev Ödevleri İle İlişkisi

Her çocuğun zeka tipi farklıdır.Yedi farklı zeka tipi bulunmaktadır.Önceleri tek bir zeka kavramından bahsedilirken günümüzde yedi farklı zeka tipi tüm dünyada kabul görmektedir  .    Psikiyatrist Profesör doktor Nevzat Tarhan (Memory Center Yöneticisi )bu zeka tiplerini  ve ideal öğrenme yöntemlerini  şu şekilde sıralamaktadır ;

İdeal Öğrenme Yöntemi

Sözel zeka :  Sözel zekaya sahip olanlar,  Şair ,yazar,gazeteci ve politikacı

Sayısal zekaya sahip olanlar, bilim adamı, matematikçi ve bilgisayar programcısı

Görsel zekaya sahip olanlar, ressam,fotoğrafçı,ve dekaratör

Bedensel zekaya sahip olanlar ,sporcu,aktör,dansçı

Müzik zekasına sahip olanlar, müzisyen

Sosyal zekaya sahip olanlar, danışman ,öğretme,siyasi lider

İçsel zekaya sahip olanlar ,psikolog ve psikoterapist olmaya daha yatkındır.

Ancak Profesör Tarhan ,ailelere ocukları bu konuda  sınırlamamalarını öneriyor.’’Çocuğun zeka tipi,onun ileride hangi mesleği seçeceğinden çok ,hangi  yöntemle öğrenebileceğini ortaya koyar’’ diye ilave ediyor.

Bu kadar farklı zeka tipi elbette farklı öğrenme biçimlerini  gerektirir . Ailelerin ve öğretmenlerin öğrencilerin hangi zeka tiplerine yakın olduklarını tespit edip öğrenme biçimlerini buna göre belirlemeleri çok önemlidir. Aileler çocuklarının  zeka tipini bilirse çocuğu için uygun  bir ortam hazırlar, öğrenme araç gereçlerinde  seçici  olur , ilgi ve becerileri doğrultusunda beklenti  içersine girer. Sınıf öğretmenleri de öğrencilerini zeka tiplerine göre gruplandırırsa  ,eğitim öğretimi   klasik anlayıştan ayıklayıp, daha çok çocuğun derse aktif olarak katılımını sağlayabileceği şekilde uygularsa, öğrenmenin  gerçekleşme oranı artacaktır.Nitekim başarılı okullarımız incelendiğinde öğrenci merkezli   eğitim öğretim yapıldığı belirgin biçimde göze çarpmaktadır.

Öğrenciler en iyi öğrenmeyi zeka tipine göre gerçekleştiriyorsa  ev ödevlerini de zeka tipine göre yapması gerekmez mi? Rastgele verilen ödevler yararlı olmayacağı gibi ,öğrenci için ayrıca bir yük olmaz mı? Ödev  ; Öğrenilen  herhangi bir konunun pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerin yaptığı zihinsel ya da bedensel çalışmadır.  Ödev öğrencilerin kendi kendilerini kontrol edebilmeleri ve öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için çok yararlıdır. Bununla birlikte her öğrenciye aynı tür ödev verilmemeli ve bıktıracak derecede yoğun olmamalıdır. Verilen her ödevinde mutlaka kontrolü yapılmalıdır.

Müfredat programlarının yoğunluğu, sınava dayalı bir eğitim sistemi bu çalışmaları fazladan bir yük gibi  görebilir. Ancak sınıf öğretmeni öğrencilerini birbirine yakın zeka tipleri ile gruplandırabilir aynı zeka tiplerinde olanlara aynı ödevleri verebilir ve derslerin içerisinde belli bir süreyi ödevi hazırlayan gruplara ayırabilir. Böylece ödevlerin kontrolünü yapmış olur. Kontrol , öğrencilerin verilen ödevleri  isteyerek yapmalarını sağlar.  İlgi alanları doğrultusunda ödev yapan öğrenciler yetenekli oldukları derslerde üst seviyelere ulaşır.

Amerika ‘ da ve birçok Avrupa ülkesinde öğrenciler hangi derste başarılı ise o dersten özel ders aldırılır ve o dersten çocuğa sık sık ödevler verilir. Amaç çocuğu başarılı olduğu alanlarda en tepeye çıkarmaktır. Bizim ülkemiz de durum tam tersidir. Çocuk en başarısız olduğu dersten ,özel ders,etüt ya da dershane yoluyla ders aldırılarak daha da sıkıştırılır. Öğrencilerimizin bütün derslerde başarılı olması beklenir. Bu da  yılgınlığı,başarısızlığı beraberinde getirir.

Eğitim öğretimde başarıyı artırmak, öğrencilerimizi sorumluluk sahibi olarak yetiştirmek, verdiğimiz ev ödevlerinin amacına ulaşmasını sağlamak için çocuklarımızı iyi tanımalı ilgi ve becerileri doğrultusunda eğitmeliyiz.

Hayalimizdeki çocuğu değil, elimizdeki  çocuğu yetiştirmeliyiz…

Ayla YÜCE

ÖĞRETMEN

Kaynak: 09 Mart 2004 http: // www.aksam.com.tr

loading...